Training Within Industry - Effektiv medarbejderoplæring

TWI

Nye trends inden for Training within industry:

Training Within Industry, TWI, er oprindeligt en metode til at undervise arbejdere i, at arbejde mens de arbejder. TWI voksede ud af 2. verdenskrigs behov for systematisk og effektivt hurtigt at oplære arbejdere i at udføre deres arbejde. TWI gled ud i glemslens tåger efter 2. verdenskrig, da behovet for ekstremt hurtig opskalering af produktion forsvandt og industrien vendte tilbage til en normal markedsdrevet hverdag. TWI er nu efter mange år igen kommet i vælten, og virksomheder efterspørger netop det, som TWI kan. DTU OM Forum sætter denne eftermiddag fokus på TWI med oplæg fra virksomheder, som har implementeret TWI.

TID
Onsdag den 22. april 2015 kl. 12.00 – 16.00

STED
DTU
Anker Engelunds Vej, bygning 101, Mødecenteret, lokale S1
2800 Kgs. Lyngby

PROGRAM
Ordstyrer: Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU Management Engineering

12:00 Let frokost
12:30

TWI i et organisationsteoretisk perspektiv v/Professor Per Langaa Jensen
TWI blev etableret under 2. verdenskrig, med de særlige udfordringer der kendetegnede denne periode. Med udbredelsen af Lean har TWI fået en revival. I denne præsentation ser vi på, hvad TWI bidrager med i et organisationsteoretisk perspektiv.

 

 

13:00

Post Danmark øger kvaliteten og tilfredsheden hos slutkunderne med TWI v/Karen Stenholt, TWI-facilitator og Lean-konsulent, Post Danmark
Post Danmark har traditionelt benyttet sidemandsoplæring men oplevede, at dette kunne føre til lokale standarder med unødig varians til følge. Post Danmark har siden indført TWI-JI (jobinstruktion) og derigennem skabt globale standarder, som systematisk trænes og vedligeholdes, med øget kvalitet og kundetilfredshed til følge.

 

 

13:30 Haldor Topsøe stræber efter forbedringer v/Søren Thrane, HR Consultant (TWI), Haldor Topsoe A/S
Vi investerer i medarbejderne, og vi ønsker at forbedre os dagligt. Forbedringer betyder ofte forandringer (nye måder at arbejde på) - derfor har vi i 2010 valgt træningsprogrammet Training Within Industry (TWI). Programmet er medarbejderdrevet og lægger op til dokumentation af viden (også den "skjulte"), standardisering og forankring af det indlærte.
14:00 Pause
14:30 TWI i sagsbehandling, frontbetjening og backoffice produktion v/Ulrich Lundgren Gamholdt, specialkonsulent, projektleder, Odense Kommune
Odense Kommune har opnået imponerende resultater i 5 testforløb med TWI og er nu i fuld gang med at indføre det effektfulde koncept i driften. Resultaterne er bedre kvalitet, reduceret tidsforbrug, reduceret gennemløbstid og bedre trivsel. Ulrich Lundgren Gamholdt vil fortælle om resultater, udfordringer og erfaringer fra testforløbet og den fremadrettede organisering.
15:00

Operationel træning i Novo Nordisk - med rødder i TWI v/Jeppe Albæk Thomsen, Associate Manager & CVP Training Partner, at Novo Nordisk A/S
I Novo Nordisk er det en generisk forretningsudfordring at levere stabile og effektive processer, der til enhver tid efterlever kundebehov og kvalitetskrav. For at imødekomme denne udfordring har Novo Nordisk udviklet en global standard for operationel træning med rødder i TWI. Udgangspunktet er kompetenceudvikling af engagerede medarbejdere, der forankrer optimale arbejdsgange og driver løbende forbedringer.

 

 

15.30  Diskussion og afslutning

Download programmet for arrangementet her.

Se også:

 • Universitetssamarbejde og netværk

  IPU er placeret på DTU's campus i Lundtofte nord for København, og medarbejderne fra DTU og IPU sidder dør-om-dør. Denne lokalisering giver IPU unikke forudsætninger for resultatskabelse over for såvel... DTU samspil
 • Donations from IPU

  Since its founding in 1956, IPU has had a turnover of more than one billion Danish kroner, and during the same period, from its revenues has donated more than DKK 135 million to departments, professional... Jubilæumsfest
 • Operations Management Forum

  Forum for Driftsteknik skifter navn til DTU Operations Management Forum DTU Operations Management Forum er et medlemsorgan mellem Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, DTU Management Engineering... forum
 • Opfindelser skal ud i industrien

  IPU bygger bro mellem BioCentrum-DTU, BiC, og erhvervslivet. På kommercielle vilkår bidrager IPU til at BiC’s forskning hurtigt og professionelt kommer ud at virke i industrien. BiC har netop ansat... Opfindelser skal ud i industrien

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!