IPU's universitetssamarbejde

DTI
En lang række institutter ved DTU har siden IPU’s grundlæggelse i 1956 samarbejdet med IPU, som har videreformidlet ekspertisen gennem rådgivningsydelser til industrien.
  • Udviklingsprojekter kan gennemføres i samarbejdet med IPU.
  • IPU's lokalisering på DTU muliggør en øget ressourcemæssig fleksibilitet og kompetencemæssig dækning til fælles bedste.
  • Samarbejdet med IPU udvider universitetets erhvervsrettede netværk hvilket blandt andet har betydning når der skal sammensættes projektkonsortier.
  • Samarbejdet med industri og organisationer via IPU styrker forskernes indsigt med erhvervsrelevante problemstillinger.
  • IPU-projekterne anvendes af forskerne til at validere forskningsmæssige resultater og hypoteser.
  • IPU-projekter anvendes af forskerne til at skabe erhvervs- eller fondsopbakning til finansiering af forskningsprojekter og ph.d.-projekter.
  • IPU’s erhvervsrelationer og økonomiske ressourcer bruges til at initiere nye forskningsområder.
  • Samarbejdet med IPU motiverer universitetets ansatte som har interesse og talent for at deltage som ekspert i rådgivningsprojekter og innovation.