IPU's universitetssamarbejde

DTI
En lang række institutter ved DTU har siden IPU’s grundlæggelse i 1956 samarbejdet med IPU, som har videreformidlet ekspertisen gennem rådgivningsydelser til industrien.
  • Udviklingsprojekter kan gennemføres i samarbejdet med IPU.
  • IPU's lokalisering på DTU muliggør en øget ressourcemæssig fleksibilitet og kompetencemæssig dækning til fælles bedste.
  • Samarbejdet med IPU udvider universitetets erhvervsrettede netværk hvilket blandt andet har betydning når der skal sammensættes projektkonsortier.
  • Samarbejdet med industri og organisationer via IPU styrker forskernes indsigt med erhvervsrelevante problemstillinger.
  • IPU-projekterne anvendes af forskerne til at validere forskningsmæssige resultater og hypoteser.
  • IPU-projekter anvendes af forskerne til at skabe erhvervs- eller fondsopbakning til finansiering af forskningsprojekter og ph.d.-projekter.
  • IPU’s erhvervsrelationer og økonomiske ressourcer bruges til at initiere nye forskningsområder.
  • Samarbejdet med IPU motiverer universitetets ansatte som har interesse og talent for at deltage som ekspert i rådgivningsprojekter og innovation.

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!