IPU udvikler udstyr til frontforskningen

Windscanner

IPU udvikler forsknings- og laboratorieudstyr til institutter, faggrupper og internationale forskningsprojekter på universiteter. Med IPU's ekspertise i udvikling af produkter og maskiner  kan der udvikles specialudstyr der understøtter frontforskningen på områder hvor forskningens normale udstyrsberedskab ikke slår til. Derved underbygger og forstærker IPU udbyttet af forskningsindsatsen ved universitetet.

Ved at inddrage IPU til udvkilingen af forsknings- og laboratorieudstyr udnyttes det potentiale der ligger i at have en professionel ingeniørvirksomhed med speciale i gennemførende konstruktion og udvikling på universitets område:

 • der opnås et pålideligt og robust udstyr der optimerer reproducerbarheden af processer, eksperimenter og tests og derigennem øger validiteten af forskningsresultaterne
 • der frigøres ressourcer fra forskningsholdet der kan fokuseres på opgaver og workpackages
 • der opnås professionel systemintegration i de tilfælde hvor mere end et system og mere end en partner er involveret i forskningen
 • udstyrsudviklingen baseres på ressourcer, kompetencer, erfaringer og netværk inden for udstyrs- og maskinudvikling der ligger ud over hvad forskergruppen råder over
 • der skaffes adgang til et omfattende netværk af support og underleverandører hvilket sikrer optimalt valg af koncept, materialer, teknologier, processer og detailudformning.

IPU's indsats honoreres f.eks. over fondsmidler, og ofte er IPU med som partner eller underleverandør når der ansøges om midler til forskningsprojektet.

Se også:

 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... DSH
 • Produktudvikling

  IPU skaber innovative løsninger baseret på anvendelse af de nyeste metoder og værktøjer til produktudvikling, kombineret med ekspertviden inden for processer og materialer. IPU vælges ofte som samarbejdspartner... Bike 2.0
 • Udvikling af windscanner

  Tidsskriftet Dynamo har omtalt udviklingsarbejdet omkring en windscanner, hvor IPU har stået for udvikling, konstruktion og fremstilling af de mekaniske systemer for scanneren. Læs artiklen "Turbulente... Windscanner
 • vindscanner video

  Vindscanner monteret på vindmølle i vindmølle park Vindscanner video

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!