Arcanic A/S

Arcanic AS

Arcanic A/S udvikler uddannelsesspecifikke it-systemer, hvoraf udviklingen af Learning Management Systemet CampusNET står centralt.

CampusNet benyttes i dag af seks universiteter og ingeniørhøjskoler. I følge Rigsrevisionens årsrapport fra 2005 lå DTU’s CampusNet på en førsteplads blandt de mest benyttede offentlige sites i Danmark med 14 millioner transaktioner om året, og CampusNet på Handelshøjskolen i Århus var nr. 2 med 13 millioner transaktioner.

Ud over CampusNET udvikler Arcanic også andre typer af applikationer, eksempelvis kursuskataloger, matrikler, evalueringssystemer, systemer til administration af internationale studerende, projektdatabaser o.l. Alle løsninger - hvad enten der er tale om en enkelt applikation eller en suite af systemer - opbygges i et tæt samarbejde med institutionen og forbindes som oftest med institutionens øvrige back-end-systemer.

Arcanic har i de forløbne år satset stadig mere på større nationale løsninger og ser også Centre for Videregående Uddannelser (CVU) som et potentielt nyt marked efter at de regionale sammenslutninger peger i retning af CVU’er opbygget efter universitært mønster.

Link:

Se også:

  • Kontakt

    Medarbejdere IPU Nils Koppels Allé, Bygning 404, 2. sal DK-2800 Kgs. Lyngby CVR 11 88 89 33 Danske Bank, Lyngby-afdeling Kontonr.: 4316-4260137816 Telefon: (+45) 45 25 46 00 E-mail: info... Kontakt
  • Om IPU

    IPU er en uafhængig privat institution ejet af en erhvervsdrivende fond. Vi skaber teknologisk innovative løsninger med en sikkerhed, i et antal og med en kvalitet, der ellers kendetegner industriel... Campus ipu