Arcanic A/S

Arcanic AS

Arcanic A/S udvikler uddannelsesspecifikke it-systemer, hvoraf udviklingen af Learning Management Systemet CampusNET står centralt.

CampusNet benyttes i dag af seks universiteter og ingeniørhøjskoler. I følge Rigsrevisionens årsrapport fra 2005 lå DTU’s CampusNet på en førsteplads blandt de mest benyttede offentlige sites i Danmark med 14 millioner transaktioner om året, og CampusNet på Handelshøjskolen i Århus var nr. 2 med 13 millioner transaktioner.

Ud over CampusNET udvikler Arcanic også andre typer af applikationer, eksempelvis kursuskataloger, matrikler, evalueringssystemer, systemer til administration af internationale studerende, projektdatabaser o.l. Alle løsninger - hvad enten der er tale om en enkelt applikation eller en suite af systemer - opbygges i et tæt samarbejde med institutionen og forbindes som oftest med institutionens øvrige back-end-systemer.

Arcanic har i de forløbne år satset stadig mere på større nationale løsninger og ser også Centre for Videregående Uddannelser (CVU) som et potentielt nyt marked efter at de regionale sammenslutninger peger i retning af CVU’er opbygget efter universitært mønster.

Link:

Se også:

  • Kontakt

    Medarbejdere IPU Nils Koppels Allé, Bygning 404, 2. sal DK-2800 Kgs. Lyngby CVR 11 88 89 33 Danske Bank, Lyngby-afdeling Kontonr.: 4316-4260137816 Telefon: (+45) 45 25 46 00 E-mail: info... Kontakt
  • Om IPU

    IPU er en uafhængig privat institution ejet af en erhvervsdrivende fond. Vi skaber teknologisk innovative løsninger med en sikkerhed, i et antal og med en kvalitet, der ellers kendetegner industriel... Campus ipu

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!