Historie

Historie

IPU blev stiftet som et selvejende institut den 23. maj 1956 i et samarbejde mellem det daværende Handelsministeriets Produktivitetsudvalg, professorerne Ove Hoff, K.V. Olsen, Bredahl Sørensen og Vagn Aage Jeppesen, med den sidste som initiativtageren. Siden da har hovedidéen med IPU været at DTU-viden skal kunne oversættes til konsulentydelser og produkter der kan styrke dansk industris udvikling og konkurrenceevne.

De første produkter

Der blev i begyndelsen arbejdet intenst med at finde de rigtige opgaver som var tilpasset realistiske behovssituationer. Blandt de første projekter var bl.a. en invalidevogn drevet af en knallertmotor, en rotorplæneklipper drevet af en knallertmotor, der blev gjort indledende forsøg med vandbesparende porcelænsfremstilling, vinduesåbner til ovenlysvinduer og et tegnebord med en frit indstillelig tegneplade. Af disse blev tegnebordsprojektet færdigudviklet som industriprodukt, afbalanceringssystemet blev patenteret, og projektet blev solgt på licensbasis til en erhvervsvirksomhed som i nogle år solgte bordet.

Gennembrud med opfindelse

I 1959 kom et væsentligt gennembrud med opfindelsen, udviklingen og patenteringen af en presseformemaskine til fremstilling af sandforme til jernstøbning. Maskinen blev senere kendt under navnet Disamatic. Maskinen blev en stor succes for IPU, og Disa A/S (i dag Disa Industries) købte alle patenter og rettigheder til maskinen. De videreudviklede prototypen til den Disamatic formemaskine der fra starten af 1970'erne var med til at øge støberiers produktivitet i voldsom grad.

Udskillelse fra dtu

I IPU's første år var antallet af medarbejdere ret svingede og afhængigt af de igangværende større projekter. Igennem 1960'erne og 1970'erne udviklede IPU sig til en ingeniørvirksomhed med ca. 20 ansatte, der arbejdede inden for mekanisk teknologi.

Behovet for en mere nutidig organisationsstruktur pressede sig på, og i starten af 1980'erne kulminerede det i en større ændring af vedtægterne og herunder en reel administrativ udskillelse af IPU fra DTU. Udskillelsen blev gennemført med nye vedtægter af 1. juni 1984.

Bæredygtig industriel produktion

I 1996 blev antallet af sektioner reguleret, og i 1990-erne satsede IPU mere på de tværfaglige discipliner, og specielt samarbejdet med nye fagområder som Bioteknologi, Kemiteknik og it-teknologi medførte nye spændende synergier.

En af de tværfaglige satsninger i 90’erne var bæredygtig industriel produktion, herunder implementering af renere teknologi, miljøvurdering af produkter og miljørigtig konstruktion. Arbejdet inden for det fagområde har bl.a. medført at IPU i 1997 modtog Nordisk Råds Natur og Miljøpris og EU's danske Miljøpris for en stor satsning inden for Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter (UMIP) i samarbejde med Miljøstyrelsen, Dansk Industri, Bang & Olufsen, Danfoss, Grundfos, Gram og KEW.

Nye initiativer

Globalisering, digitalisering af produkter og produktion og cirkulær økonomi er tendenser, som med voldsom kraft ændrer randbetingelserne for dansk industri og formentlig i samme omfang, som efterkrigstidens industrialiseringsbølge i 1950-erne (hvor IPU blev stiftet). IPU bistår vores virksomhedskunder med at imødekomme og favne de enorme muligheder (såvel som trusler) der ligger i nye disruptive teknologiløsninger og deraf afledte forretningsmuligheder til gavn for dansk erhvervsliv.

Se også:

  • IPU's 50-års jubilæum

    IPU – 50 år i konstant udvikling I 2006 kunne IPU fejre 50 års jubilæum. I den anledning udgav IPU en jubilæumsbog med interviews med IPU's mange offentlige og private samarbejdspartnere, der giver... IPU's 50 års jubilæum
  • Jubilæumsfest

    Direktionens festtale ved IPU's 50 års jubilæumi forbindelse med aftenarrangement i Tivoli den 24. maj 2006. Kære kolleger og samarbejdspartnere, mine damer og herrer! IPU har en direktion, der består... Jubilæumsfest
  • IPU 40 år

    Titel: IPU 40 år Forfatter: Hein, L., T. Rich (red.) Udgivelsesinfo: Instituttet for Produktudvikling, 1996 Bestil: tp@ipu.dk IPU 40 år

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!