IPU's 50-års jubilæum

IPU's 50 års jubilæum

IPU – 50 år i konstant udvikling

I 2006 kunne IPU fejre 50 års jubilæum. I den anledning udgav IPU en jubilæumsbog med interviews med IPU's mange offentlige og private samarbejdspartnere, der giver eksempler på konkrete projekter i deres virksomhed, hvor IPU har bidraget med ekspertise.

IPU har i dag en nøgleposition som professionel ingeniørvirksomhed i det danske erhvervsliv. Den tætte forbindelse med landets førende teknisk-naturvidenskabelige universitet giver IPU langt mere vidtgående udviklingsmuligheder end en traditionel ingeniørvirksomhed.

IPU kan føre forskningens resultater frem til ydelser med høj viden- og teknologiindhold samt gøre disse tilgængelige som produkter og services. Derved har IPU en særlig attraktiv position som udviklingscenter for erhvervsliv og offentlige institutioner.

IPU's primære opgave er hurtigt at opfange og oversætte forskningen til kommercielle og brugbare realiteter. IPU er en særlig kompetent problemløser, når det handler om at kombinere produktion, konstruktion og teknisk design med kommunikation og rådgivning.

Et nøgleområde for IPU er skræddersyet videnleverance, det vil sige 'viden til tiden og efter kundens behov'. I kraft af sin ekspertise inden for mange forskellige fagområder og erfaring med tværfaglige udviklingsprojekter er IPU godt rustet til at overføre viden til partnere i fremtidens private og offentlige projekter.

IPU's vision er at forudse erhvervslivets og samfundets behov inden for de ingeniørmæssige områder og udvikle de nødvendige metoder, teknologier og værktøjer. Det sker på basis af egne udviklingsprojekter, nationale metoder og internationale samarbejder samt et meget tæt samarbejde med DTU's forskere og specialister.

I starten af det nye årtusind har IPU etableret sig med en stor bredde inden for mange fagområder. Og IPU fortsætter med at udvikle initiativer tilpasser erhvervslivets behov. Af helt nye initiativer kan bl.a. nævnes samarbejdet med BioCentrum, Institut for Informatik og Matematisk Modellering samt Institut for Kemiteknik. Nogle af de kommende års satsninger er bl.a. samarbejde med andre institutter med henblik på at overføre viden fra DTU til dansk erhvervsliv.

Link:

Se også:

  • IPU's vedtægter og fondsledelse

    Organisation IPU er etableret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Bestyrelsen er ansvarlig for fondens aktiviteter. Vedtægter I forbindelse med den nye fondslovgivning med virkning...
  • Historie

    IPU blev stiftet som et selvejende institut den 23. maj 1956 i et samarbejde mellem det daværende Handelsministeriets Produktivitetsudvalg, professorerne Ove Hoff, K.V. Olsen, Bredahl Sørensen og Vagn... Historie
  • IPU 40 år

    Titel: IPU 40 år Forfatter: Hein, L., T. Rich (red.) Udgivelsesinfo: Instituttet for Produktudvikling, 1996 Bestil: tp@ipu.dk IPU 40 år

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!