Mission

Mission

IPU's mission er at tilbyde højt kvalificeret udvikling, rådgivning og samarbejde med specialister inden for centrale ingeniørmæssige og kommunikations-teknologiske fagområder. Formålet hermed er at styrke klientvirksomhedernes forretningsmæssige formåen ved at skabe innovative og fremadrettede løsninger.

For at opnå dette, er det i vedtægterne fastlagt at det er IPU's formål at fremme sådan forskning og at gennemføre sådanne udviklingsprojekter som har et teknisk videnskabeligt indhold, og som er af betydning for det danske samfund og det danske erhvervsliv.

Det er endvidere IPU's formål at fremme samarbejdet mellem universitetet og den private såvel som den offentlige sektor.

Se også:

  • IPU's 50-års jubilæum

    IPU – 50 år i konstant udvikling I 2006 kunne IPU fejre 50 års jubilæum. I den anledning udgav IPU en jubilæumsbog med interviews med IPU's mange offentlige og private samarbejdspartnere, der giver... IPU's 50 års jubilæum
  • IPU's vedtægter og fondsledelse

    Organisation IPU er etableret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Bestyrelsen er ansvarlig for fondens aktiviteter. Vedtægter I forbindelse med den nye fondslovgivning med virkning...