Uddelinger fra IPU's grundfond

Jubilæumsfest

IPU har siden starten i 1956 haft en omsætning på over en milliard kroner, og IPU har af sit overskud i samme periode uddelt midler til Danmarks Tekniske Universitets institutter, faggrupper og forskere på over 135 mio. kr.

IPU's bestyrelse har i 2013 besluttet at støtte blandt andet følgende aktiviteter ved DTU's institutter:

 • Anskaffelse af Tribometer
 • Afholdelse af den internationale CIRP-konference i København
 • Udviklingsaktiviteter inden for Quantitative Sustainability Assessment
 • Udviklingsaktiviteter inden for Lipidomics
 • Udvikling af sensorer til måling af NOx
 • Anskaffelse af laboratorieudstyr vedrørende overfladeteknologi
 • Eksperimentelt arbejde med små og mellemstore Organic Rankine Cycle (ORC) anlæg
 • Design and Modelling of Small Scale Low Temperature Power Cycles
 • Forskning i plastisk formgivning og sammenføjning
 • Forskning i Eco Maturity Model
 • Forskning i overfladekvalitet af støbte emner
 • Konference- og temadagsarrangementer
 • Forskning i platformsbaseret produktudvikling

IPU er en innovationsfabrik: IPU omsætter den forskningsbaserede teknologi ved DTU til konkurrencekraft i industri og erhvervsliv og bringer virksomhedernes resultater og erfaringer tilbage så de styrker den fortsatte udvikling af forskning og undervisning på universitetet.

IPU er organiseret som en erhvervsdrivende fond med flere datterselskaber. Koncernen har over 50 heltidsansatte medarbejdere, heraf 1/3 med ph.d.-grad, og flere end 70 af DTU’s forskere arbejder med innovation for dansk og internationalt erhvervsliv gennem IPU.

Se også:

 • Universitetssamarbejde og netværk

  IPU er placeret på DTU's campus i Lundtofte nord for København, og medarbejderne fra DTU og IPU sidder dør-om-dør. Denne lokalisering giver IPU unikke forudsætninger for resultatskabelse over for såvel... DTU samspil
 • Donations from IPU

  Since its founding in 1956, IPU has had a turnover of more than one billion Danish kroner, and during the same period, from its revenues has donated more than DKK 135 million to departments, professional... Jubilæumsfest

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!