Vision

Vision

Forudse industriens behov

IPU's vision er at være i stand til at forudse erhvervslivets og samfundets behov inden for de ingeniørmæssige områder og udvikle de nødvendige metoder, teknologier og værktøjer. Det sker på basis af egne udviklingsprojekter og nationale og internationale samarbejder. Herunder et meget tæt samarbejde med forskere og specialister på DTU.

Styrke samspillet med erhvervslivet

IPU tilstræber at efterkomme erhvervslivets behov for at rekvirere udviklingsassistance gennem samarbejdsformer der fremmer effektivitet, målretning og klarhed i opgaverne. IPU vil gennem sit virke fremme samspillet mellem erhvervslivet og DTU.

Udvikle nye tilbud

I samarbejde med DTU og gennem det nationale og internationale samarbejde er det IPU's vision at identificere nye potentielle metoder, fremgangsmåder og teknologier. IPU vil udbygge sine tilbud om ydelser så der opnås en helhed der modsvarer erhvervslivets aktuelle behov.

Udvikle medarbejderne

IPU bestræber sig på at skabe et krævende og frugtbart udviklingsmiljø hvor nogle af Danmarks bedste ingeniører udvikles gennem stadige udfordringer fra et bredt udsnit af dansk og europæisk erhvervsliv.

Fastholde konceptet

IPU vil fastholde sin status som selvfinansierende udviklingsorganisation med en stram og konsekvent resultatorientering. IPU vil fortsat søge at fremme den ingeniørvidenskabelige forskning og udvikling, som er af væsentlig betydning for det danske samfund og det danske erhvervsliv.