Batterier dræber bakterier

Batterier dræber bakterier

Skræddersyet overfladebelægning fungerer som et batteri der kan hæmme eller bremse udviklingen af bakterier i fødevareindustriens maskiner.

udsatte områder i maskinerne bliver påført et biologisk hæmmende materiale af to ædelmetaller der fungerer som et batteri. Koblingen mellem de to ædelmetallers poler sker når der passerer en bakterie. Bakterien bliver herved brændt af i elektrokemiske processer i en slags elektrisk stol der er designet til de bakterier der skal sidde i den. Metoden kan fx benyttes til maskiner inden for fødevareindustrien, airconditionsystemer og væske- og vandførende systemer, fx mejerier og svømmehaller.

Professor Per Møller, adjunkt Lisbeth Hilbert og IPU-konsulent Anette Alsted Rasmussen forsker i materiale- og procesteknologi på IPL.

"Vi er ikke i tvivl om, at opfindelsen virker, men vi har endnu ikke haft mulighed for at gennemføre langtidstest i fødevareindustrien. Vi skal have identificeret de gode anvendelsesmuligheder, og her har vi brug for at en virksomhed byder ind med fx et lille område i deres produktion hvor vi kan teste metoden over en årrække. Vi har dog et samarbejde med Arla Foods, der viser stor interesse for at anvende vores produkt i fremtiden", fortæller adjunkt Lisbeth Hilbert fra IPL.

Mindre kemi til rengøring

I mejerier vælger man at stoppe produktionen hver 6-8 time for at gøre rent. Overfladebelægning på udvalgte steder kan reducere antallet af gange hvor der skal gøres rent og sænke det generelle niveau af bakterier uden at forurene mælken med batteriets ædelmetaller.

Det er kun bakterier der rammer overfladebelægningen der dør. Organismer, der er langt fra overfladen, bliver ikke påvirket af belægningen. Metoden har altså ikke en generel steriliserende effekt, men kan holde smittekilder nede på kritiske steder, fx i rørbøjninger eller ventiler hvor væsketransporten er dårligere. Hermed bliver rengøringen lettere, og man kan mindske brugen af kemi i rengøringen.

"Indtil videre må jeg nøjes med at supplere laboratorietest med at afprøve metoden i mit akvarium og i mine høns' vandbeholder. Jeg har lagt en spiral med overfladebelægning i akvariet og i hønsenes vandbeholder. Spiralen fungerer som et slags vandfilter. Nu skal hverken akvarium eller vandbeholder renses så ofte, og både fisk og høns har det glimrende efter et år med opfindelsen tæt inde på livet", slutter Lisbeth Hilbert.

Batteri dræber bakterier

Det røde lag og blå lag viser to slags ædelmetal, der er placeret på et basismateriale, fx rustfrit stål. Ædelmetallerne kan typisk være sølv og palladium, og placeret i et bestemt mønster på en overflade fungerer de som et batteri. De grønne prikker er bakterier på vej ned mod overfladen, mens den gule prik er en bakterie, der er fanget af det elektriske felt mellem ædelmetallerne og afgået ved døden.

Artiklen er skrevet af videnskabsjournalist Mette Minor Andersen

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Hygiejniske og antimikrobielle overflader

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering indenfor fagområderne hygiejniske overflader og antimikrobielle overflader, herunder rådgivning i forbindelse med materiale- og designvalg. Vi... inspire
 • Mikrobiologisk analyse og karakteristering

  IPU Bio- og Fødevareteknologi kan detektere, isolere, dyrke, identificere og karakterisere skimmelsvampe og gær fra alle typer materialer og produkter, samt rådgive om kontrol af fordærv og optimering... mikrobiologisk analyse
 • Materialer der dræber bakterier og svampe

  Mikrobiel kolonisering af overflader er uønsket i mange miljøer. ErhvervsPhD-arbejdet omhandler samspillet mellem mikroorganismer og overflader og søger at klarlægge hvad der hos mikroorganismer sætter...
 • SelfClean

  Ifølge Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og-kontrol (ECDC) i EU, bliver omkring 3.000.000 årligt smittet med hospitals erhvervede infektioner (HAI) og omkring 25.000 patienter dør af dette... SelfClean

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!