Nøglen til effektiv rustmaling

Nøglen til effektiv rustmaling

Maling til stålkonstruktioner i marine miljøer skal både beskytte mod rustangreb og mod marin begroning. I skibsfarten er skibsbundens tilstand af stor økonomisk betydning og malingen er en vigtig faktor for en så lav friktion som muligt. Hempel og IPU har mange års erfaringer med at samarbejde om analyser og udvikling af nye malingssystemer.

Siden Hempels grundlæggelse i 1915, hvor de første færdiglavede skibsmalingsprodukter kom på gaden, har virksomheden udviklet sig til en verdensomspændende virksomhed. Hempel omfatter tre forsknings- og udviklingscentre, 18 fabrikker, 47 salgskontorer og mere end 130 lagre. En af de tre forsknings- og udviklingscentre er placeret i Lundtofte nord for København, og her har civilingeniør Claus Weinell gennem 7 år beskæftiget sig med produktudvikling af forskellige malingssystemer.

Hempel har ekspertise inden for flere forskellige systemer til bl.a. containere, jernbanevogne, vindmøller, rørledninger, olie- og gasterminaler, raffi naderier og broer og skibe. Mange af systemerne har IPU i større eller mindre grad været involveret i at udvikle, flere af dem har de samarbejdet med blandt andre Claus Weinell om, og lige nu er det udviklingen af nye malingssystemer til både skibsfarten og offshoreindustrien, hvor Claus Weinell og IPU indgår i et tæt samarbejde.

Men hvad er det udviklingen af nye malingssystemer kan gøre for skibsfarten?

“I moderne skibsfart er skibsbundens tilstand af stor økonomisk betydning. Når skroget drives gennem vandet, møder det modstand, både fra de bølger som skibet selv skaber og fra friktionsmodstanden ved passage gennem vandet. Men også skrogets overfl ade har stor indfl ydelse på modstanden. Man skelner normalt mellem to typer ruhed på skibsbundens overfl ade, som har betydning for friktionsmodstanden. For det første den fysiske ruhed som afgøres af dokarbejdet, fx afrensning og malingspåføring, mekaniske skader, svejsesøm, buler og rust. For det andet den biologiske skrogruhed, som er den marine begroning, forklarer Claus Weinell.

“Valget af malingssystem er en meget vigtig faktor for en så lav friktion som muligt. Et antikorrosivt malingssystem er vigtigt for at minimere rustangreb og mindske de mekaniske skader, der sker under sejladsen, mens opgaven for bundmalingen er at beskytte skroget mod marin begroning og i nogen grad udjævne småskader”.

Teori bruger vi på vores praktiske problemer

Hvordan kan IPU bidrage til produktudviklingen af nye malingssystemer?

“Hvad sker der når jern ruster, hvad skal malingen indeholde, og hvordan beskytter den stålkonstruktioner bedst muligt? Det er helt essentielt for os at vide, hvad der sker rent korrosionsmæssigt, hvis vi skal udvikle bedre malingssystemer. Til det formål benytter vi den ekspertise IPU har på belægnings- og korrosionsområdet. I samarbejde med adjunkt Lisbeth Hilbert og professor Per Møller har vi gennem flere år samarbejdet om at og udvikle nye og forbedre eksisterende malingssystemer.

“Samarbejdet har blandt andet ført frem til, at vi har udviklet en forbedret primer til brug på offshoreinstallationer. Primeren er en såkaldt zinkepoxy, der beskytter stålet galvanisk i tilfælde af, at der sker en skade på systemet. Et intakt malingssystem kan normalt holde i mange år og dermed beskytte stålet mod korrosion, problemet opstår først, når der sker en skade, der går gennem malingssystemet ind til stålet. Det er her zinkepoxyen ved at beskytte galvanisk, skal hjælpe med, at der ikke sker yderligere korrosion. Vi er i den forbindelse også i færd med at undersøge, hvordan zinkens korrosionsprodukter kan danne nogle beskyttende komponenter, som kan lukke af for yderligere korrosion ud over den galvaniske beskyttelse”.

Hvordan undersøger I konkret problemet med korrosion i stålkonstruktioner?

“Per Møller har holdt forelæsninger for os om bl.a. korrosionsteori, fx har han inddraget Pourbaixdiagrammer, som viser de termodynamiske forhold som funktion af pH og potentielforhold. Det kan give en rettesnor for, under hvilke omstændigheder jern nedbrydes og bevares. Det har været utrolig lærerigt for os, fordi vi på den måde fi nder frem til hvilke komponenter, der teoretisk kan være til stede under givne forhold - og den type udregninger kan IPU hjælpe os med. Pourbaixdiagrammerne giver os en god ledetråd for, hvordan vi kan udvikle vores malinger bedre, fordi vi begynder at forstå, hvad der foregår i selve korrosionsprocessen. Så vi har stor gavn af, at IPU hiver de klassiske teorier frem og bruger dem på konkrete praktiske problemer fra vores virksomhed”.

IPU i front på verdensplan

Det lyder som om, I har mange forskellige samarbejdsprojekter i gang på samme tid med IPU?

“Ja, vi har flere større og mindre projekter i gang. Vi bruger fx også IPU til at udarbejde analyser af vores prøver på stålpaneler, som vi har påført vores malingssystem. Stålpanelet har vi udsat for accelererede testeksponeringer i fx salttåge kombineret med cyklisk kondensation og udtørring, ultraviolet belysning samt nedfrysning for at fremskynde malingsnedbrud og dermed korrosionsprocessen. Herefter udtager vi prøver fra området omkring skaden som analyseres af IPU i et skanningelektronmikroskop. Det gør det muligt for os at få både topografi sk og kemisk information fra overfalden af en prøve. Vi kan blandt andet se på de komponenter der dannes, og derfor hvad der rent konkret sker, når jern ruster. På den måde kan vi begynde at se, hvordan f.eks. zinken og måske andre komponenter i malingen går ind og reagerer, og om de evt. kan lukke af for yderligere korrosion. Det er nøglen til måske at få lavet nogle endnu mere effektive rusthindrende malinger. Jeg har ikke fundet nogen rundt omkring i verden af vores samarbejdspartnere, der kan matche IPU på netop området med korrosion og vedhæftning”.

Med de mange samarbejdsprojekter I har med IPU, må I have solid erfaring med at indgå kontrakter med folk, der har deres daglige gang i universitetsverdenen. Oplever du, at de er gearede til at samarbejde med en stor international virksomhed som jeres?
“De forskere vi samarbejder med er helt i front på verdensplan. Men som altid, når der skal udveksles ydelser mellem virksomheder, er det vigtigt at kontraktforholdene er i orden, og her kunne vi tidligere godt mærke, at vi havde med et universitet at gøre. Tingene kunne godt køre lidt trægt, fx den administrative udarbejdelse af fortrolighedsog rettighedsaftaler, men det er blevet meget bedre. Og her vil jeg gerne slå til lyd for, at DTU og IPU virkelig er opmærksomme på, at kontraktarbejdet kommer til at foregå smidigt, ellers bremser det fremdriften eller drukner i, at nogle jurister fra både den ene og den anden kant ikke kan blive enige om en eller anden paragraf. Kontraktarbejdet må ikke sætte processen i stå, men være en så gnidningsløs proces som muligt”.

Tænketank skal ruske op

Forestiller du dig, at I også fremover vil indgå aftaler med IPU?

Ja, afgjort, fx er vi nu i gang med at etablere en tænketank. Ideen er Per Møllers. Han er en utrolig idégenerator og med hans store erfaring fra forskellige industrier, kan han komme med skæve indgangsvinkler og friske pust. Med tænketanken skal vi prøve at sætte skub i mere struktureret idegenerering for at bryde det mønster, som man jo nok kender til i mange virksomheder: At man gør, som man plejer, for det er det sikreste. Selv om vi har vores egne eksperter, så skal der nyt blod til ind i mellem, så vi ikke stivner i vores egne erfaringer og handlemåder. Formålet med tænketanken er, at der gerne skulle dukke nye ideer op, hvor nogle af dem kan føre frem til egentlige produkter. Det er sundt med frisk blod og nye indspark til at ruske op”, slutter Claus Weinell.

Artiklen er skrevet af videnskabsjournalist Mette Minor Andersen

Se også:

 • Korrosions- og slidbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning indenfor slid og korrosionsteknologi samt tilhørernde beskyttelsesmuligheder. Vi kan rådgive vedr. materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række... Korrosion i svejsninger
 • Korrosions- og slidtest

  IPU tilbyder virksomheder rådgivning indenfor korrosions- og slidtests. Et meget bredt spektrum af test og analyser muligheder kan inddrages ved samarbejde med IPU, idet IPU på en fleksibel måde kan... korrosion og slidbeskyttelse
 • Konstruktionsmaterialer

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere rådgivning, udviklingsarbejde og optimering indenfor konstruktionsmaterialer som stål, plast, beton, træ og glas.     Bridge
 • IN SPE

  Nye design af elektronikkabinetter IPU deltager som partner i Innovationskonsortiet IN SPE, der har til formål at udvikle nye design af elektronikkabinetter som vil øge pålideligheden af elektronikken...
 • Korrosion og korrosionsbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning inden for korrosionsteknologi og korrosionsbeskyttelse. Vi rådgiver vedrørende materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række korrosive miljøer med... korrosion
 • Korrosion i elektronik

  Technology Update Tid: Tirsdag den 6. november 2012 kl. 13.00 - 16.00 Elektroniske komponenter anvendes til et stigende antal formål, og kompleksiteten af de miljøpåvirkninger de eksponeres for, stiger... Korrosion i elektronik

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!