Opfindelser skal ud i industrien

Opfindelser skal ud i industrien

IPU bygger bro mellem BioCentrum-DTU, BiC, og erhvervslivet. På kommercielle vilkår bidrager IPU til at BiC’s forskning hurtigt og professionelt kommer ud at virke i industrien. BiC har netop ansat en innovationsleder, der skal styrke kontakten til erhvervslivet yderligere.

“Vi er meget fokuseret på, at den viden der genereres på BioCentrum-DTU, BiC, skal ud at arbejde i industrien”, siger BiC’s viceinstitutleder Alan Friis og fortsætter:

“Vores styrke er, at undervisningen og forskningen udspringer af en integreret anvendelse af ekspertise i discipliner som molekylærbiologi, genetik, biokemi, mikrobiologi, kemi, fysik, matematik, bioinformatik og kemiteknik”.

På BiC er forskning og undervisning rettet mod nationale og internationale behov for udvikling af bæredygtige, miljøvenlige og konkurrencedygtige bioteknologiske og levnedsmiddelindustrielle processer. Alan Friis ser store fordele forbundet med samarbejdet med IPU, da det bl.a. sikrer, at deres forskning kommer ud over rampen og ud at virke i erhvervslivet.

“Gennem de kommercielle vilkår IPU arbejder efter, får vi mulighed for hurtigt og professionelt at formulere projekter og udarbejde kontrakter med erhvervslivet. Fx kan vi takke IPU for, at de hjalp os med at skubbe et projekt om ny fermenteringsteknologi ud at arbejde i industrien. De var med til at styrke og fastholde et tæt industrisamarbejde om fermentering ved at fungere som en kommerciel bro mellem forskning og erhvervsliv”.

BiC har fx også benyttet IPU til at projektstyre et af deres udviklingsprojekter, som var ved at gå i stå.

“IPU leverede en fantastisk dygtig projektleder til det projekt, der var ved at strande. Han vidste ikke vidste så meget om det rent tekniske i projektet, til gengæld gjorde han os i stand til at holde snuden i sporet og gennemføre vores projekt topprofessionelt”, fortæller Alan Friis og fortsætter:

“Det er meget stærkt, at man kan trække på forskellige services hos IPU. Vi og vores samarbejdspartnere har virkelig fået valuta for pengene, når vi har inddraget dem i vores projekter. Det får selvfølgelig den konsekvens, at vi ofte kører projekter med virksomheder over i IPU-regi. De af vores medarbejdere der bliver tilknyttet projektet, fungerer herefter som virksomhedernes eksterne konsulenter, og IPU sørger for at kontraktforholdene er i orden og for hele administrationen af projektet. Det er en god sikkerhed for os og vores partnere”.

Hvordan sikrer I jer, ud over samarbejdet med IPU, at BiC’s viden kommer ud at arbejde i erhvervslivet?

“Det kan være en hård proces at få vores viden og patenter ud at arbejde. Vi skal konstant have opmærksomheden rettet mod, at vi skal genere industrinær viden, Vi er jo et erhvervsrettet universitet, så vi har en forpligtelse til ikke bare at lade vores viden blive inden for murene. Vores mission er gennem forskning, undervisning og innovation, at bidrage til en øget livskvalitet for borgerne i det danske samfund. Den mission opfylder vi ved at skabe vidensgrundlaget og udvikle og formidle nye og banebrydende teknologier. Det sker bl.a. inden for fremstilling af bioteknologiske produkter, udvikling af vedvarende energiformer, fremstilling af sundere og bedre fødevarer og udvikling af nye principper for udvikling af medicin”, siger Alan Friis.

Fra gener til industrielle produkter

Jeres strategi bygger på sloganet “Fra gener til industrielle produkter – For life and technology”. Hvad gør I konkret for at leve jeres slogan ud i praksis?

“Vores fundamentale og unikke strategi hviler på ideen om at beherske hele den bioteknologiske proces lige fra generne til de færdige industrielle produkter. Selve teknologioverførslen sker i et tæt samarbejde med bl.a. ekspertise fra innovationsmiljøer, erhvervs- og samarbejdspartnere,DTU’s Afdeling for Forskning og Innovation og under mange former for patenter, licenser og virksomhedsopstarter”.

For at generere og overføre innovative ideer til praktisk anvendelse til gavn for det danske samfund, skal både forskning, innovation og vekselvirkning imellem disse have den størst mulige kvalitet. Det sikrer BiC ved hjælp af innovatorer, som skal hjælpe forskerne til at se de innovative muligheder i deres forskning. Samtidig skal forskerne forsyne innovatorerne med ideer, som de kan generere muligheder ud fra.

Kan du give et par eksempler på projekter, som er i gang lige nu?

“For tiden huser vi tre medicinske virksomheder, en fødevareprocesvirksomhed og en konsulentvirksomhed inden for fermenteringsteknologi. Virksomhederne har maksimalt fi re til seks medarbejdere, og de forlader os efter tre til fi re år. Vi starter virksomhederne op i et tempo, som giver dem mulighed for at konsolidere sig bedst muligt, før de forlader vores trygge rammer. Vi arbejder også med patentering og anden form for vidensoverføring på kommerciel basis, fordi vi vil have, at forskernes innovative projekter på et tidligt tidspunkt skal indgå i et partnerskab med interesserede virksomheder eller investorer med de nødvendige kompetencer og resurser til udvikling og kommercialisering”.

Innovationsleder skaber kontakt

BiC har netop her i efteråret 2005 ansat civilingeniør, ph.d. Per Væggemose Nielsen som innovationsleder. Alan Friis fortæller, at innovationslederen får ansvaret for at højne kvaliteten og størrelsen af BiC’s innovative indsats, og fortsætter:

“Det skal ske gennem forenkling af de administrative procedurer og ved overordnede administrative og strategiske tiltag. Innovationslederen har personlig kontakt med forskerne og studerende på BiC og har tjek på fi nansieringsmuligheder for innovationsprojekter på både nationalt og internationalt plan. Men vigtigst er, at han skaber kontakt mellem BiC, innovationsmiljøer, virksomheder, patentbureauer og myndigheder”.

“Konkret skal innovationslederen fx hjælpe forskerne med at parre deres ideer til opfi ndelser med virksomheder, der kunne være potentielle aftagere. Han skal også hjælpe vores forskere med at pejle sig ind på, hvordan de kan starte egen virksomhed, hvis de ligger inde med resultater, der skal ud at arbejde i erhvervslivet. Han udarbejder bl.a. også et katalog over vores services, som viser, hvad vi kan tilbyde. Innovationslederen bliver vores in house-mand, som vi alle kan trække på, som kan identifi cere vores og industriens behov, og som vi kan sende ud af huset til forskellige erhvervsvirksomheder og præsentere mulighederne for et samarbejde med os, slutter Alan Friis.

Artiklen er skrevet af videnskabsjournalist Mette Minor Andersen

Se også:

 • Universitetssamarbejde og netværk

  IPU er placeret på DTU's campus i Lundtofte nord for København, og medarbejderne fra DTU og IPU sidder dør-om-dør. Denne lokalisering giver IPU unikke forudsætninger for resultatskabelse over for såvel... DTU samspil
 • Om IPU

  IPU er en uafhængig privat institution ejet af en erhvervsdrivende fond. Vi skaber teknologisk innovative løsninger med en sikkerhed, i et antal og med en kvalitet, der ellers kendetegner industriel... Campus ipu
 • Donations from IPU

  Since its founding in 1956, IPU has had a turnover of more than one billion Danish kroner, and during the same period, from its revenues has donated more than DKK 135 million to departments, professional... Jubilæumsfest
 • IPU 40 år

  Titel: IPU 40 år Forfatter: Hein, L., T. Rich (red.) Udgivelsesinfo: Instituttet for Produktudvikling, 1996 Bestil: tp@ipu.dk IPU 40 år

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!