Vidensniveau der stikker dybt

Vidensniveau der stikker dybt

Viden om den nyeste forskning er essentiel for Alfa Laval for at sikre kvaliteten i teknologiudviklingen.

Denne viden har IPU-samarbejdet gjort tilgængelig og anvendelig.

Alfa Laval hører til blandt verdens førende leverandører af specialiserede produkter og procestekniske løsninger inden for varme, køle, seperation og transport af fx olie, vand, kemikalier, læskedrikke, levnedsmidler, stivlese og farmaceutika. I udkanten af Kolding ligger en af Alfa Laval's produktionsvirksomheder inden for ventiler og pumper, og her holder civilingeniør og ph.d. Jens Folkmar Andersen til i udviklingsafdelingens Sektion for Teknologiudvikling. Jens Folkmar holder sig opdateret inden for de nyeste teknologier blandt andet gennem samarbejde med eksterne konsulenter fra IPU.

"Jeg skal sikre, at vi har den nyeste viden i huset, følge op på de ting vi producerer samt udarbejde tests og dokumentation. Når vi sætter et nyt projekt i gang, fx en ny generation af ventiler, så glider vores arbejde nemmere, når vi kan plukke af den verificerede viden om teknologier, som jeg og min kollega har indsamlet her i vores sektion. Til den opgave er det vigtigt at have et stærkt netværk, og her er IPU og Institut for Produktion og Ledelse (IPL) væsentlige partnere", fortæller Jens Folkmar Andersen.

Korrosionsproblemer og svendestykker

Forskningsbaseret produktudvikling, ny viden og rådgivning er vigtige elementer i den hårde globale konkurrence om at levere den bedste kvalitet og de bedste produkter. Mange af de praktiske problemer vedrørende produktion og produktudvikling havner på Jens Folkmar Andersens bord.

Kan du give et eksempel på et konkret problem i jeres produktion?

"På et tidspunkt oplevede vi et fænomen med korrosion i en ventil i forbindelse med valleproduktion, og det problem passede ikke ind i den klassiske korrosionsteori. Ventilen er lavet i rustfrit stål, og burde faktisk ikke kunne korrodere under de givne forhold.

Hvordan kunne IPU hjælpe med til at løse dette korrosionsproblem?

"Professor Per Møller, IPL, har tidligere holdt et temaseminar om korrosion hos os, og jeg vidste, at han også holder kurser for de studerende i netop korrosionsteori. Disse kurser afsluttes med en opgave, gerne af praktisk karakter med cases fra erhvervslivet. Jeg har liggende i baghovedet, at jeg skal samle ideer til sådanne cases, så når vi støder på interessante problemstillinger vi gerne vil have belyst, så vi tænker på hans studerende. Jeg præsenterede Per Møller for fænomenet med ventilen, og han vurderede, at netop denne problematik var en god, relevant og kødfuld case for de studerende. Han kalder disse cases for "svendestykker", forstået som en case der præsenterer et "virkeligt problem", der ikke nødvendigvis har en fast løsning, men som har brug for at blive analyseret til bunds".

Til gavn for begge parter

Problemet med Alfa Laval’s ventil til valleproduktion blev brugt som case for en lille gruppe studerende, der stod for at afslutte kurset i korrosion.

Hvordan forløb arbejdet?

”Opgaven foregik fortrinsvis på DTU, men vi stod til rådighed for spørgsmål. Et sådant samarbejde er generelt ikke specielt ressurcekrævende for virksomheden, men der er selvfølgelig omkostninger undervejs. I tilfældet med ventilen til valleproduktion bekostede vi testemner til de studerende hos en af vores underleverandører. Men når det er sagt, så lykkedes det faktisk de studerende at finde og beskrive de mekanismer, der udløste korrosionen. Det viste sig, at i visse situationer kunne proteinet i vallen blive udfældet, så der skete en lokal tildækning af overfladen. Når rustfrit stål dækkes til, opstår der et iltfattigt miljø under tildækningen. Forskellen i iltkoncentrationen mellem den tildækkede og ikke tildækkede del af overfladen samt det forhold at vallen er forholdsvis kloridholdig med en lav pH-værdi startede en tildækningskorrosion, og når først den er gået i gang, er den selvforstærkende", forklarer Jens Folkmar Andersen.

"Denne nye viden har betydet, at vi fremover vil kunne undgå lignende tilfælde af korrosion. De studerende er meget motiverede for at arbejde med konkrete cases og med problemer, de kan møde som færdiguddannede ingeniører. Det er således mit indtryk, at samarbejdet gavner begge parter. Jeg har overværet mange af de studerende fremlægge deres opgaver på IPL på en såkaldt præsentationsdag. Det er spændende at overvære, og de studerende får derved mulighed for at få konstruktiv kritik fra os ude fra den virkelige verden. Samtidig er det også en mulighed for mig for at styrke mit netværk hos IPU og IPL".

IPU kan tilbyde seminarer

Hvad med fremtidige tiltag og nye samarbejdsformer?

"Det er utrolig vigtigt for os, at vi er opdaterede om den nyeste viden. Vi skal faktisk ikke kun være opdaterede, vi skal op på et vidensniveau, der stikker dybt. Vi er jo ret privilligerede her hos Alfa Laval, idet vi har en Teknologiudviklingsafdeling, hvor vi allokerer resurser til netop at holde os opdaterede. Men vi har behov for Sum up-seminarer, der fx strækker sig over en uge, hvor vi får mulighed for at komme i dybden med et fagområde. Det er eksempelvis vigtigt for mig, at jeg kan stille de rigtige spørgsmål til et udviklingsprojekt, og at jeg kan vurdere den information, som jeg får tilbage fra projektpartnerne også inden for områder, som ikke tilhører mit eget speciale. Vi kan ikke nøjes med at skumme fløden af de studerendes og forskernes arbejde og viden ved at læse rapporter, netværke og deltage i væsentlige fora inden for vores teknologiområde. Det er nødvendigt, at vi også selv deltager i kurser, der graver spadestikket dybere, og giver os førstehåndsviden. Derfor håber vi også, at IPU i samarbejde med de relevante institutter på DTU vil udvikle sådanne Sum up-seminarer, der kan ruste os til at gøre det endnu bedre hjemme i virksomhederne. Alfa Laval vil gerne sætte ressourcer af til disse seminarer, for vi er jo udmærket klar over, at det er på universiteterne, at meget ny viden bliver genereret. Her kan IPU fungere optimalt som vores link til DTU”, slutter Jens Folkmar Andersen.

Artiklen er skrevet af videnskabsjournalist Mette Minor Andersen, SciComm

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Universitetssamarbejde og netværk

  IPU er placeret på DTU's campus i Lundtofte nord for København, og medarbejderne fra DTU og IPU sidder dør-om-dør. Denne lokalisering giver IPU unikke forudsætninger for resultatskabelse over for såvel... DTU samspil
 • Geometrisk metrologi

  Grundlag for optimering af konstruktion, fremstilling og funktion IPU - Teknologiudvikling tilbyder bistand til anvendt metrologi (måleteknik) meget bredt som et alsidigt værktøj. Vi har avancerede... Måleplade
 • Donations from IPU

  Since its founding in 1956, IPU has had a turnover of more than one billion Danish kroner, and during the same period, from its revenues has donated more than DKK 135 million to departments, professional... Jubilæumsfest
 • IN SPE

  Nye design af elektronikkabinetter IPU deltager som partner i Innovationskonsortiet IN SPE, der har til formål at udvikle nye design af elektronikkabinetter som vil øge pålideligheden af elektronikken...
 • Operations Management Forum

  Forum for Driftsteknik skifter navn til DTU Operations Management Forum DTU Operations Management Forum er et medlemsorgan mellem Institut for Systemer, Produktion og Ledelse, DTU Management Engineering... forum

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!