Mikrobiologisk analyse af ikke transparente overflader

Kvalitative og kvantitative mikrobiologiske analyser

IPU har initieret et erhvervsforskningsprojekt i samarbejde med DTU Systembiologi. Projektet har til formål at opbygge og validere en række metoder til afprøvning og test af hygiejniske overflader på tværs af materialetyper og mikroorganismer. Der er med andre ord tale om et tværfagligt projekt, der sammenkæder mikrobiologi og overfladeteknologi. Projektet tager udgangspunkt i de avancerede teknikker og metoder, som er opbygget hos DTU Systembiologi til undersøgelse af mikroorganismer på transparente overflader (biofilm). Det drejer sig primært om konfokal laser scanning mikroskop og Atomic force mikroskopi. Disse vil blive sammenlignet med metoder til undersøgelser af ikke transparente overflader som impedans mikrobiologi og traditionelle mikrobiologisk metoder, som allerede er implementeret hos IPU.

Gennem opbygningen af generelle beskrivelser af sammenhængene mellem materialers overfladeegenskaber og mikroorganismers vedhæftning, overlevelse, vækst- og biofilmdannelse samt rengøringsvenlighed, er det målet at systematisere og simplificere undersøgelsen af effekten af antimikrobielle stoffer (sølvioner og antimikrobielle polymer coatings) og fotokatalytiske coatings (TiO2 elektrografting). Endvidere vil dette på sigt kunne medvirke til udvikling af optimale energibesparende rengørings- og desinfektionsmetoder.

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Hygiejnisk design

  Er der styr på renheden i produktionsmiljøet? Inden for både fødevare-, medicinalindustri og kemisk industri såvel som andre brancher, er det afgørende at udstyret kan gøres effektivt rent for at undgå... test
 • Mikrobiologisk analyse og karakteristering

  IPU Bio- og Fødevareteknologi kan detektere, isolere, dyrke, identificere og karakterisere skimmelsvampe og gær fra alle typer materialer og produkter, samt rådgive om kontrol af fordærv og optimering... mikrobiologisk analyse
 • DTU Center for Hygienic Design

  DTU Center for Hygienic Design has been established in cooperation between DTU Food and IPU. Focusing on hygienic design the center will offer consultancy for the biotech and food industry, test and... EHEDG indvielse
 • DTU Center for Hygiejnisk Design

  IPU's bestyrelsesformand, direktør for innovation og entreprenørskab ved DTU, Marianne Thellersen klipper det røde bånd over ved centerets indvielse den 28. november 2013. DTU Center for Hygiejnisk... EHEDG indvielse
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!