Strukturel brug af glas

temperatur model

Glas bliver i stigende grad efterspurgt af arkitekter og designere, der ønsker transparente konstruktioner. Desværre er glas et sprødt materiale, og små fejl og ridser i overfladen betyder, at trækstyrken er lav og upålidelig.

Det er dog muligt at forbedre trækstyrken væsentligt ved at varme glasset og derefter køle det relativt hurtigt (termisk hærdning). Denne proces giver en egenspændingstilstand i glasset, hvor overfladen vil være i tryk, mens det indre vil være i træk. Denne egenspændingstilstand forøger den tilsyneladende styrke væsentligt (4-5 gange) og giver en mere pålidelig trækstyrke.

Egenspændingstilstanden er afhængig af geometri og nedkølingshastighed og kan derfor variere kraftigt inden for samme glasemne.

IPU har ekspertviden omkring hærdet glas og har numeriske modeller samt måleudstyr til bestemmelse af egenspændingstilstanden. Vi er derfor i stand til at regne detaljeret på både hærdeprocessen og konstruktioner i hærdet glas (f.eks. boltesamlinger).

Egenspændingstilstand i kvardratisk plade med centralt placeret hul. Symmetri er udnyttet således at kun 1/16 af geometrien er modelleret.

Se også:

 • Konstruktionsmaterialer

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere rådgivning, udviklingsarbejde og optimering indenfor konstruktionsmaterialer som stål, plast, beton, træ og glas.     Bridge
 • Glas

  IPU tilbyder rådgivning omkring glas som konstruktionsmateriale og rådgivning omkring vinduesglas med specielle egenskaber. Har du en opgave, hvor du skal bruge et transparent materiale, kan vi hjælpe... Technical glass - detector windows
 • Materialetyper og -valg

  IPU tilbyder assistance med materialevalg samt rådgivning, udviklingsarbejde og optimering indenfor mange forskellige typer af materialer. Materialer og overflader spiller en stadigt stigende rolle... materialetyper og valg
 • Teknisk glas

  Ofte kræves der en speciel kombination af måleudstyr og skueglas i forbindelse med en bestemt applikation. IPU kan rådgive bredt omkring valg og udformning af teknisk glas således at det bedst muligt... Technical glass - detector windows
 • Højstyrkebeton til facaderenovering

  For at efterisolere den ældre boligmasse samt modernisere det ydre indtryk, monteres der facadeelementer på de eksisterende ydervægge. Tykkelsen af facadeelementerne har stor betydning for den mængde... Connovate FEM
 • Glas som bærende konstruktion

  Technology Update Tid: Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 13.00 - 16.00 Glas har "altid" været benyttet i bygninger for at afskærme for vind og vejr, men samtidig tilladt sollys inden døre. At udnytte...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!