Svingninger i brokabler

brokabler

 

IPU har ekspertise inden for modellering, tolkning og kompensering af vibrationer i brokabler. Vores metoder er blandt andet baseret på monitorering af brokabelvibrationer og tilknyttede meteorologiske forhold, kombineret med klimatiske vindtunnelforsøg af brokabelmodeller.

Monitoreringssystemerne er foreløbig installeret på to store og fascinerende broer: Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Målte data omfatter brokablernes placering, accelerationsforhold samt vindhastighed og retning.

Vindtunnelforsøg foregår i den nyopførte DTU / Force klimatiske vindtunnel placeret på Force Technology i Lyngby. Kabelvibrationernes mekanismer, som der i øjeblikket er stort fokus på fra såvel broejere som brodesignere (typisk 'dry inclined galloping' og 'rain-wind induced' vibrationer), er undersøgt gennem omfattende statiske og dynamiske vindtunnelforsøg.

Data fra monitoreringen og fra vindtunnelforsøgene bruges til at validere de analytiske modeller til forudsigelse af vibrationsfænomener og til at designe nye kabelløsninger til undertrykkelse af brokabelvibrationer, for eksempel gennem aerodynamiske modifikationer af kablernes overflader.

IPU står for arbejdet med modellering, tolkning og kompensering af vibrationerne på Storebæltsbroen og Øresundsbroen. De indvundne erfaringer skal efterfølgende anvendes til at minimere kabelsvingningerne i den kommende Femern-forbindelse.

Projekterne trækker på supplerende IPU-kompetencer inden for sensorteknologi, udvikling af robust måleudstyr, numerisk modellering, korrosion, overflader og materialer.

brokabel

Se også:

 • Konstruktionsmaterialer

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere rådgivning, udviklingsarbejde og optimering indenfor konstruktionsmaterialer som stål, plast, beton, træ og glas.     Bridge
 • Monitorering og sensorer

  IPU’s assistance er ofte baseret på analyse og tolkning af registrerede resultater. IPU har stor erfaring i at udvikle sensorer og tilhørende målesystemer dedikeret til den specifikke opgave for at... Monitoring
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • BAT: Eksempel på elektronikprojekt

  Projektets formål var at udvikle et nyt optisk måleinstrument. Mange af apparatets funktioner kunne realiseres såvel elektrisk som mekanisk. Krav som stor pålidelighed, let betjening, let servicering... BAT
 • Højstyrkebeton til facaderenovering

  For at efterisolere den ældre boligmasse samt modernisere det ydre indtryk, monteres der facadeelementer på de eksisterende ydervægge. Tykkelsen af facadeelementerne har stor betydning for den mængde... Connovate FEM
 • IN SPE

  Nye design af elektronikkabinetter IPU deltager som partner i Innovationskonsortiet IN SPE, der har til formål at udvikle nye design af elektronikkabinetter som vil øge pålideligheden af elektronikken...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!