Betjeningsrigtig konstruktion

betjeningsrigtig konstruktion

Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer der gør dem i stand til at vurdere og konstruere betjeningsvenlige brugerflader. Kurset giver en indføring i området 'Menneske-Maskin Samspil'.

 • Hvad er betjening?

Herefter et antal metoder som kan anvendes i MMS-udviklingen:

 • Brugeropfattelser - en nuanceret oplevelse af brugerne.
 • KJ-metoden - om at ordne et stort antal brugerudsagn.
 • Karakterbeskrivelser - det hjælper at sætte navn og ansigt på brugerne.
 • Konstruktive frihedsgrader - hvad kan vi ændre på?
 • Brugerforsøg - fordi brugervenlighed bedst vurderes ved at se rigtige brugere arbejde med produktet.

Kurset består at en række forelæsninger med efterfølgende diskussion og mindre øvelser.

Kurset henvender sig til udviklings- og konstruktionsfolk samt industrielle designere i mekanisk og apparatteknisk industri.

Kursets varighed vil afhængigt af indhold have et omfang fra ½ til flere dage. Kurset er et standardkursus som tilpasses den aktuelle virksomhed.

Undervisere består af IPU-ansatte med flere års erfaring inden for gennemførelse af design, udviklings- og konstruktionsprojekter.

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Karakterisering og prøvning af materialer

  IPU tilbyder assistance vedr. karakterisering og prøvning af materialer og overflader. Herunder både karakterisering af topografi og kemisk sammensætning. Derudover tests af materialers egenskaber... karakterisering - slib
 • Kemiske analyser

  IPU tilbyder i samarbejde med forsker på DTU Systembiologi en række kemiske analyser af biologiske systemer: Metabolomanalyse, med bestemmelse af alle mikrobielle metabolitter, herunder mykotoxiner... Kemisk analyse
 • Livslang uddannelse - Efteruddannelse

  IPU efteruddanner ingeniører i dansk industri. IPU vil typisk indgå i et samarbejde med virksomheden, således at kurset tilpasses virksomheden og dens aktuelle situation. Dette betyder også at virksomhedens... efteruddannelse
 • Metodeanvendelse

  IPU's arbejde inden for produktudvikling er blandt andet baseret på et meget bredt fundament af forskellige fremgangsmåder, metoder, værktøjer, tankemåder m.m. Flere af disse er udviklet af IPU i samarbejde... metodeanvendelse
 • Elektronmikroskopi

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. elektronmikroskopi, blandt andet I samarbejde med DTU CEN IPU er trænet på en række forskellige instrumenter inden for avanceret elektron... materialetyper og valg