Idémetoder og løsningsvalg

idémetoder og løsningsvalg

Formålet med kurset er at give deltageren indsigt i hvordan løsningsalternativer skabes og vurderes i en konkret projektsituation.

Der indøves systematiske og kreative idémetoder til opsøgning af løsninger til tekniske problemer. Desuden arbejdes der med kriteriefunktioner og metoder til vurdering af løsninger. På den baggrund vil kursusdeltageren blive i stand til at vælge den eller de mest optimale teknikker i konkrete udviklings- og konstruktionsopgaver. Følgende metoder vil blive behandlet:

Idémetoder:

 • Brainstorming, Gordon-metoden & Checklistemetoden
 • Synetics og Bionic
 • Systematisk opdeling
 • Morfologier
 • Funktion-middel-træ
 • Konstruktionskataloger

Kriteriefunktioner

Vurderingsmetoder:

 • Gruppevis og parvis sammenligning
 • Parvis sammenligning 
 • Uvægtede egenskaber
 • Vægtede egenskaber

Kurset henvender sig til udviklings-, konstruktions- og produktionsfolk i mekanisk og apparatteknisk industri.

Kurset er et standardkursus der tilpasses den aktuelle virksomhed og vil typisk have et omfang af 2-3 dage.

Undervisere består af IPU- og MEK-ansatte med flere års erfaring inden for gennemførelse af udviklings- og konstruktionsprojekter.

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Kurser og kompetenceløft

  IPU tilbyder virksomhedsinterne seminarer, kurser og efteruddannelsesforløb inden for hele vores kompetencespektrum. IPU's materiale er opbygget således at der på baggrund af en dialog om behov og udfordringer... Kurser og kompetenceløft
 • Karakterisering og prøvning af materialer

  IPU tilbyder assistance vedr. karakterisering og prøvning af materialer og overflader. Herunder både karakterisering af topografi og kemisk sammensætning. Derudover tests af materialers egenskaber... karakterisering - slib
 • Livslang uddannelse - Efteruddannelse

  IPU efteruddanner ingeniører i dansk industri. IPU vil typisk indgå i et samarbejde med virksomheden, således at kurset tilpasses virksomheden og dens aktuelle situation. Dette betyder også at virksomhedens... efteruddannelse
 • Industriel design

  Formålet med kurset er at øge ingeniørers forståelse for betydningen af design og øge evnen til at se og forstå designkvaliteter. Desuden er det målet at fremme motivation, viden og evne til et godt... industriel design
 • integreret-produktudvikling

  Formålet med kurset er at samle deltagerne om fælles erkendelser af behov for og løsninger på integration og effektivisering i produktudviklingen, til holdningsskift og til opfattelse af fælles mål... intergreret produktudvikling