Industriel design

industriel design

Formålet med kurset er at øge ingeniørers forståelse for betydningen af design og øge evnen til at se og forstå designkvaliteter. Desuden er det målet at fremme motivation, viden og evne til et godt samarbejde med designere og at give forståelse for designerens rolle i et produktudviklingsprojekt.

Kursusdeltageren vil blive i stand til at vurdere og skabe egne designforslag.

I kurset gives en indføring i områderne:

 • Perception
 • Ergonomi
 • Kommunikation
 • Frihedsgrader i designarbejde
 • Produktkoncepter
 • Brugerinterface
 • Etik
 • Æstetik

Kurset henvender sig til udviklings- og konstruktionsfolk i mekanisk og apparatteknisk industri.

Kursets varighed vil typisk have et omfang af 5 dage i sammenhæng.

Undervisere består af IPU-ansatte med både ingeniør- og designmæssig baggrund, og som har flere års erfaring i gennemførelse i udviklingsprojekter hvori industriel design indgår.

Kurset er et standardkursus som gerne tilpasses den aktuelle virksomhed.

Se også:

 • Kurser og kompetenceløft

  IPU tilbyder virksomhedsinterne seminarer, kurser og efteruddannelsesforløb inden for hele vores kompetencespektrum. IPU's materiale er opbygget således at der på baggrund af en dialog om behov og udfordringer... Kurser og kompetenceløft
 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Livslang uddannelse - Efteruddannelse

  IPU efteruddanner ingeniører i dansk industri. IPU vil typisk indgå i et samarbejde med virksomheden, således at kurset tilpasses virksomheden og dens aktuelle situation. Dette betyder også at virksomhedens... efteruddannelse
 • Håndbetjening for Invacare EC-Høng A/S

  Designet af en håndbetjening til plejesenge er sket i tæt samspil med brugerne, Invacare EC-Høng og Klaus B. Dyhr. Der blev fremstillet flere designmodeller som blev testet og kommenteret af brugerne... invacare
 • Betjeningsdesign: Håndbetjening til plejesenge

  »I samarbejde med Invacare EC-Høng A/S og Klaus B. Dyhr har IPU været med til at udvikle en ny håndbetjening. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med brugeren. IPU har i projektet arbejdet med konceptudvikling... Håndbetjening til plejesenge