Livslang uddannelse - Efteruddannelse

efteruddannelse

IPU efteruddanner ingeniører i dansk industri.

IPU vil typisk indgå i et samarbejde med virksomheden, således at kurset tilpasses virksomheden og dens aktuelle situation.

Dette betyder også at virksomhedens specifikke problemstillinger, situationer, opgaver mv. kan inddrages i efteruddannelseskurserne.

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Karakterisering og prøvning af materialer

  IPU tilbyder assistance vedr. karakterisering og prøvning af materialer og overflader. Herunder både karakterisering af topografi og kemisk sammensætning. Derudover tests af materialers egenskaber... karakterisering - slib
 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt
 • Betjeningsrigtig konstruktion

  Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer der gør dem i stand til at vurdere og konstruere betjeningsvenlige brugerflader. Kurset giver en indføring i området 'Menneske-Maskin Samspil'. ... betjeningsrigtig konstruktion
 • Idémetoder og løsningsvalg

  Formålet med kurset er at give deltageren indsigt i hvordan løsningsalternativer skabes og vurderes i en konkret projektsituation. Der indøves systematiske og kreative idémetoder til opsøgning af... idémetoder og løsningsvalg
 • Industriel design

  Formålet med kurset er at øge ingeniørers forståelse for betydningen af design og øge evnen til at se og forstå designkvaliteter. Desuden er det målet at fremme motivation, viden og evne til et godt... industriel design