Efteruddannelse i mekanismekonstruktion

mekanismekonstuktion

Formålet med kurset er bredt: at føre kursusdeltagerne ind i den begrebsverden der omgiver læren om bevægelse af mekaniske systemer samt håndtere nogle af de teknikker man med fordel kan benytte når man konstruerer bevægelse af mekaniske systemer.

Kurset indeholder blandt andet:

 • Symbolforklaring og symboltegninger for bevægelige mekaniske systemer.
 • Analyse af bevægelighedsgrad af mekaniske systemer.
 • Bestemmelse af bevægegodhed for bevægelige mekaniske systemer.
 • Grafisk bestemmelse af kræfter og hastigheder.
 • Frembringelse af alternative mekanismer, herunder erstatningsmekanismer og partiel skabelse af mekanismer.

Efter gennemførelsen af kurset vil kursusdeltageren være i stand til at formulere sig omkring mekanismer, samt kunne foretage en grundlæggende analyse af en mekanisme.

Yderligere vil kursusdeltageren i et vist omfang være i stand til at foreslå attraktive alternative mekanismer til en given problemstilling, herunder at foreslå mekanismer der kan udføre et ønsket bevægemønster.

Kurset henvender sig til maskinbyggere og konstruktører som er beskæftiget med at konstruere bevægelige mekaniske systemer såvel inden for finmekanisk industri som svær insustri.

Kurset er tilrettelagt, så det løber over 3-4 dage.

Kurset indeholder såvel en teoretisk del med kompendiemateriale som øvelser der løses individuelt og i grupper.

Kurset er et standardkursus der til en vis grad kan tilpasses individuelle ønsker fra den enkelte virksomhed.

Se også:

 • Kurser og kompetenceløft

  IPU tilbyder virksomhedsinterne seminarer, kurser og efteruddannelsesforløb inden for hele vores kompetencespektrum. IPU's materiale er opbygget således at der på baggrund af en dialog om behov og udfordringer... Kurser og kompetenceløft
 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!