Miljørigtig konstruktion (DFE)

DFE

Industrien bliver mere og mere præget af miljørelaterede krav inden for både produkt- og produktionsområder. Formålet med kurset er at introducere emnet 'Miljørigtig konstruktion', at dyrke miljørigtig tankegang og at forsyne deltagerne med værktøjer for miljørigtig konstruktion.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Introduktion til emnet
 • Produktudviklerens rolle
 • Produktlivstankegang
 • Livscyklusanalyse
 • Metodiske fremgangsmåder
 • Miljøbaseret produktinnovation

Kurset er baseret på 50% undervisning og 50% øvelser hvor deltagerne får chancen for at afprøve nogle værktøjer og fremgangsmåder. Der sættes fokus på diskussioner undervejs. Om ønsket, kan elementer fra deltagernes egne udviklingsprojekter anvendes i opgaverne og diskussionerne.

Kurset henvender sig til udviklings- og konstruktionsfolk inden for mekanisk og apparatteknisk industri. Varigheden vil typisk være 1 til 2 dage.

Undervisere består af IPU- og MEK-ansatte med flere års erfaring i produktudvikling og specielt miljørigtig konstruktion,

Kurset er et standardkursus som gerne tilpasses den aktuelle virksomhed.

Deltagerne får udleveret en mappe med kopier af udvalgte overheads og endvidere bogen 'Miljøhensyn i produktudvikling'.

Se også:

 • Strategisk Eco-design

  Ved at forankre Eco-design på højeste niveau opnås de fulde fordele såvel for miljø som forretning, spændende fra overholdelse af lovgivning til produkter med øget konkurrenceevne. Certificeringer og... miljø
 • Kurser og kompetenceløft

  IPU tilbyder virksomhedsinterne seminarer, kurser og efteruddannelsesforløb inden for hele vores kompetencespektrum. IPU's materiale er opbygget således at der på baggrund af en dialog om behov og udfordringer... Kurser og kompetenceløft
 • Analyser og målsætning for bæredygtig innovation

  Markante miljøforbedringer for produkter opnås bedst igennem en bredere indsats baseret på miljømæssig analyse af produkter og processer for at identificere hotspots og de mest oplagte forbedringspotentialer... Miljøforbedringer
 • Miljøhensyn i produktudvikling

  Titel: Miljøhensyn i produktudvikling Forfattere: Olesen, J., Michael Hauschild Udgivelsesinfo: IPU 1998 Pris: 495,- ekskl. moms Bestil: tp@ipu.dk Miljøhensyn i produktudvikling
 • Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling

  Titel: Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling Forfattere: Tim McAloone, DTU Management & Niki Bey, IPU Produktudvikling Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret... Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!