Fleksibelt laserlaboratorium

Lasersvejsning

Skal du have undersøgt fiberlaserens muligheder inden for svejsning og skæring eller produceret et mindre antal lasersvejste eller -skårne emner, kan IPU hjælpe dig.

Kombinationen af IPU's kompetencer inden for laserteknologi, herunder især svejsning og skæring, metallurgi og analyse samt IPU's fleksible laserlaboratorium giver kunderne gode muligheder for at få udført forsøgssvejsninger og småserie produktion af finsvejsninger.

”Adskillige kunder har opdaget denne mulighed, og vi har løbende opgaver inden for såvel speciel skæring som finsvejsning”, siger senioringeniør Flemming Olsen.

Med vores fleksible laboratorium og vores to single mode fiberlasere kan vi udføre forsøg med finsvejsning i metaller hvor vi for eksempel kan opnå svejsninger på over 1 mm i dybden der bare er ca. 100 µm brede, og som resulterer i minimalt kast af emnerne.

Ligeledes kan vi udføre finskæreopgaver af mindre emner for kunder.

IPU hverken kan eller skal konkurrere med de mange underleverandører der tilbyder laserskæring og svejsning når det drejer sig om almindelige materialer og større ordrer, men ved mere specielle opgaver med mindre volumen kan IPU's kunder drage nytte af IPU's kompetencer og fleksible laserudstyr.

IPU kan endvidere hjælpe kunderne videre i processen med eventuel installation af produktionslinje og indkøb af udstyr i deres egen produktion.

Se også:

 • Laser

  Lasere har i mange år spillet en vigtig rolle inden for fremstillingsprocesser. IPU har oparbejdet mange års viden inden for b.la. skæring, svejsning og hulboring. Vi kan tages med på råd ved indkøb... Laser
 • Ny kraftfuld fiberlaser på IPU

  IPU har anskaffet en ny kraftfuld fiberlaser på 1kW, som vi gerne bruger til fremstilling af prototyper og procesoptimering indenfor laserskæring og -svejsning Lasersvejsning
 • DOEFLAC

  IPU initierer og leder EUROSTARS-projekt inden for skæring med fiberlasere. Laserskæring er en meget udbredt og veludviklet produktionsteknologi. Den dominerende laserkilde til skæring har i 30 år... DOEFLAC
 • Rotationsenhed til diffraktiv optik

  IPU har designet og konstrueret en enhed til rotation af diffrative optiske elementer i en laserstråle. Enheden er en delleverance i højteknologiprojektet Robocut, hvor hologrammer skal omforme laserstrålen der bruges til laserskæring, og derved forbedre laserskæreprocessen. Der er derfor strenge krav til tolerancer, styring, dynamik og køling. DOE-rotor

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!