Induktionsopvarmning og termiske simuleringer

Induktionsopvarmning og termiske simuleringer

Opvarmning ved hjælp af induktion er udbredt i industrielle processer samt i produkter til privat brug fordi processen har en kombination af højt energiinput, god temperaturstyring og ingen affaldsprodukter.

Optimering af induktionsopvarmning af emner med komplekse geometrier eller kombinationer af materialer med forskellige termiske og elektriske egenskaber er svært at udføre under industrielle forhold, og dette arbejde sker normalt på baggrund af eksisterende viden og mavefornemmelser.

IPU arbejder på et antal projekter, hvor det fælles mål er at optimere varmeinputtet ved induktionsopvarmning, både ud fra den endelige temperaturfordeling i emnet, men også ud fra hvor hurtigt opvarmningen kan ske.

IPU udfører arbejdet som en kombination af numerisk analyse og kontrollerede forsøg under laboratorieforhold hvilket gør det muligt præcist at overvåge strømtilførslen og de faktiske temperaturer i emnet.

Der er stor variation i de elektriske og termiske egenskaber inden for de gængse materialer der anvendes til komponenter og værktøjsdele. Ved at kombinere disse på en hensigtsmæssig måde er det muligt at opnå forbedret varmeinput i en induktionsopvarmningsproces.
 
IPU kan ved hjælp af Finite Element Analysis beregne temperaturfordelingen over tid (transient analysis) for produkter indeholdende mange komplekse dele.

Et af projekterne som IPU anvender denne teknologi i er i forskningsprojektet Innomold, som er et dansk innovationskonsortium med et totalbudget på DKK 25 millioner, hvoraf de DKK 11 millioner er støttet af Rådet for Teknologi og Innovation.

Se også:

 • Processimulering

  IPU har mange års erfaring med simulering af mekaniske og termiske processer typisk anvendt i fremstillingsindustrien. Eksempelvis efterspørges simulering og analyse af  massiv- og pladeformgivning... Processimulering, FEM
 • Dimensionering

  IPU har erfaring med dimensionering og optimering af maskiner og produkter. IPU anvender de nyeste Finite Element (FEM) baserede værktøjer, kombineret med analytiske modeller til at håndtere mekaniske... styrkeanalyse
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Højstyrkebeton til facaderenovering

  For at efterisolere den ældre boligmasse samt modernisere det ydre indtryk, monteres der facadeelementer på de eksisterende ydervægge. Tykkelsen af facadeelementerne har stor betydning for den mængde... Connovate FEM
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack
 • Innomold

  Innovative plastprodukter og mere energieffektive sprøjtestøbeprocesser Plastkomponenter fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning bruges overalt i verden og til utrolig mange forskellige produkter... Innomold

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!