Brug af design i den tidlige fase

designfase
Det kan være en stor fordel at inddrage designdimensionen allerede meget tidligt i et udviklingsforløb. Også selvom produktet er meget teknisk orienteret og en overvejende del af udfordringerne ligger i at opnå teknisk performance.
 
Interessenter - fx brugerere, indkøbere, serviceteknikere eller andre - kan have værdifulde input at give udviklingsforløbet hvis de inddrages. For mange af disse interessenter er billedliggørelse af produktet og simple forklaringer af virkemåde meget mere værdifulde end komplicerede udredninger omkring opbygning og teknik.
 
At lade en industriel designer hjælpe med at udforme tidlige forslag til produktets form og brug kan medvirke til at lette en ellers svær kommunikation. Laboratoriemodeller, funktionsmodeller eller prototyper er ofte præget af at man forsøger at overvinde alle de tekniske barrierer og at opnå en tilfredsstillende performance. Selvom dette naturligvis kan være nok så vigtigt, vil mange beslutningstagere gerne se hvordan produktet kommer til at tage sig ud, eller måske blot hvordan det kunne tage sig ud, og hvordan det i praksis skal bruges, serviceres etc.
 
For opstartsviksomheder der udvikler teknologier - eller viden - kan det at visualisere et muligt fremtidigt produkt eller en mulig brug af et fremtidigt produkt styrke forklaringene over for de interessenter der fx ikke er branchevante eller besidder den nødvendige forestillingsevne.

Se også:

 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Designeksempler: EKC

  Danfoss producerer og sælger køleprodukter, herunder styringer til overvågning og indstilling af fx kølemontre. Danfoss udviklede i 2000 den første generation af EKC'er til brug for styring af køling... EKC
 • Designproces

  Alle produkter har et design! Designet er strukturen, formen, størrelsen, overfladerne og de farver produktet er blevet givet. Hvordan disse faktorer er blevet givet er for det meste konstruktørens... designproces
 • Håndbetjening for Invacare EC-Høng A/S

  Designet af en håndbetjening til plejesenge er sket i tæt samspil med brugerne, Invacare EC-Høng og Klaus B. Dyhr. Der blev fremstillet flere designmodeller som blev testet og kommenteret af brugerne... invacare

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!