CoolPack

CoolPack

CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg.

CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion (MEK), Sektionen for Energiteknik (ET) ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Udviklingen af CoolPack er ind til version 1.33 blevet sponsoreret af Energistyrelsen.

CoolPack er en samling af beregningsprogrammer, der hver har et specifikt brugsformål (undersøgelsesformål). Programmerne knytter sig til følgende områder:

 • Kredsprocesanalyse (procesdesign)
 • Dimensionering af system og komponenter
 • Simulering af driftstilstande
 • Komponentberegninger
 • Driftsanalyse
 • Levetidsomkostninger (LCC)

CoolPack er udviklet i forbindelse med Projekt SysSim, der blev finansieret af Energistyrelsen.

CoolPack er, som navnet antyder, en samling af programmer, der knytter sig til det køletekniske fagområde. CoolPack kan grundlæggende deles op i programmet Refrigeration Utilities (i daglig tale kaldet RefUtil) og EESCoolTools.

Refrigeration Utilities blev udgivet første gang i 1995 og er løbende blevet udvidet med flere kølemidler, diagramtyper og muligheder for at foretage kredsprocesberegninger. Antallet af brugere er allerede stort – vi modtager jævnligt forespørgsler om programmet fra hele verden.

EESCoolTools er et nyt begreb, der indføres samtidig med lanceringen af CoolPack. Begrebet EESCoolTools er en fællesbetegnelse for en samling af statiske simuleringsmodeller for såvel køleanlæg som komponenter. Navnet EESCoolTools er en kombination af tre ord, der hver for sig betyder følgende:

 • EES henviser til navnet på det program, vi bruger til at opbygge vores modeller i (Engineering Equation Solver - EES).
 • Cool henviser til, at programmerne er knyttet til fagområdet køleteknik.
 • Tools henviser til opfattelsen af programmer som værktøjer (Tools) f.eks. til brug ved dimensionering og energioptimering af energisystemer.

EES er udviklet af S. A. Klein og F. L. Alvarado og markedsføres gennem F-Chart Software i Wisconsin, USA. Du kan finde mere information om programmet EES og F-Chart Software ved at benytte følgende link: F-Chart software

Version 1.0 af CoolPack blev lanceret på Danske Køledage 1999.

Links:

Bemærk: Ændringer siden version 1.47 er alle relaterede til installation af programmet og placering af filer. Selve funktionaliteten er uændret.

Se også:

 • Køle- og energiteknik

  Området tilbyder faglig assistance baseret på et stærkt fundament inden for anvendt termodynamik, simulering og køleteknik.  Endvidere er der i området stor erfaring med formulering og ledelse af både... Køle og Energiteknik
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Dimensionering

  IPU har erfaring med dimensionering og optimering af maskiner og produkter. IPU anvender de nyeste Finite Element (FEM) baserede værktøjer, kombineret med analytiske modeller til at håndtere mekaniske... styrkeanalyse
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Pack Calculation Pro

  Pack Calculation Pro er et simuleringsværktøj til sammenligning af årsenergiforbruget af køleanlæg og varmepumper: Beregn driften af køleanlæg og varmepumper på timebasis året rundt (= 8760 driftspunkter...
 • Pack Calculation Pro

  Pack Calculation Pro is a simulation tool for calculating and comparing the yearly energy consumption of refrigeration systems and heat pumps: Calculate performance each hour of the year (= 8760...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!