Energioptimering

Energioptimering

Metoder til energioptimering knytter sig tæt til avanceret, men også praktisk brug af termodynamik.

Grundlæggende indgår der følgende fire hovedelementer:

Køle- og energibehov

 • Minimering
 • Optimal tidsmæssig placering (lagring)

Systemdesign

 • Udnyt mulighed for "gratisvarme"/"gratiskulde"
 • Udnyt varmevekslinger mellem trin
 • Vælg passende arbejdsmedier

Dimensionering

 • Små tryktab og temperaturforskelle for rørvarmevekslere
 • Høje (exergi) virkningsgrader for kompressorer, blæsere og pumper

Regulering

 • Kontinuert kapacitetsregulering
 • Systemoptimal kapacitetsfordeling mellem kompressorer, blæsere og pumper

Ofte vil der være tale om, at flere optimeringsparametre har modsatrettede virkninger. Derfor kræves kendskab til tabsfænomenernes kvantitative betydning for at gennemføre en optimering.

De nævnte elementer har været gennemarbejdet i energioptimeringsprojekter lige fra husholdningskøleskabe over supermarkedskøleanlæg til industrielle køleanlæg.

Se også:

 • Køle- og energiteknik

  Området tilbyder faglig assistance baseret på et stærkt fundament inden for anvendt termodynamik, simulering og køleteknik.  Endvidere er der i området stor erfaring med formulering og ledelse af både... Køle og Energiteknik
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Monitorering og sensorer

  IPU’s assistance er ofte baseret på analyse og tolkning af registrerede resultater. IPU har stor erfaring i at udvikle sensorer og tilhørende målesystemer dedikeret til den specifikke opgave for at... Monitoring
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack
 • Technology Update - hygiejnisk design

  Bæredygtighed, ressourcebesparelser og energi/miljø-effektivitet med fokus på hygiejnisk design Tirsdag den 13. maj 2014 Bliv opdateret på hygiejnisk design og energioptimering Hvordan kan udgifterne... Metabolomics Update
 • Modellering

  Modeller kan udvikles på mange detaljeringsniveauer, og af mange årsager er det hensigtsmæssigt at identificere det tilstrækkelige niveau.  Hvis man eksempelvis er interesseret i energiproduktion eller... Modellering

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!