Modellering

Modellering
Modeller kan udvikles på mange detaljeringsniveauer, og af mange årsager er det hensigtsmæssigt at identificere det tilstrækkelige niveau. 

Hvis man eksempelvis er interesseret i energiproduktion eller -forbrug af et energisystem, og systemvirkningsgraden er kendt, er der tale om en simpel input-/outputberegning. Det vil en "bogholder" kunne udføre.

Hvis man er interesseret i at undersøge, hvilken proces der kan realisere de ønskede energiudvekslinger, skal man modellere selve processen. Her et det primært viden om termodynamik, der skal anvendes. Her skal man altså være "fysiker".

Hvis man er interesseret i at finde frem til, hvilket system i form af komponentvalg og sammensætning, der kan realisere den ønskede proces, må man ud over de to tidligere nævnte modelniveauer benytte sig af sin viden som "ingeniør".

Hvis komponenterne ikke er kendte – eksempelvis ikke kan købes færdige – skal disse modelleres på højeste detaljeringsniveau (konstruktionsmodeller), hvor der tages hensyn til aktuel geometri etc.

Se også:

 • Køle- og energiteknik

  Området tilbyder faglig assistance baseret på et stærkt fundament inden for anvendt termodynamik, simulering og køleteknik.  Endvidere er der i området stor erfaring med formulering og ledelse af både... Køle og Energiteknik
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • Energioptimering

  Metoder til energioptimering knytter sig tæt til avanceret, men også praktisk brug af termodynamik. Grundlæggende indgår der følgende fire hovedelementer: ... Energioptimering

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!