Dataopsamling skaber driftsbesparelser for Maersk Line

RCM installations and benefits

I samarbejde med Maersk Line har IPU udviklet overvågningssoftware som muliggør betydelige omkostnings-besparelser primært knyttet til fysisk inspektion af kølecontainere.

Overvågningssoftwaren er en del af Maersk Line’s RCM (Remote Container Management), som har sikrer kontinuerlig dataopsamling og gps-sporing i alle Maersk Lines kølecontainere. Softwaren udnytter de store mængder data som RCM stiller til rådighed, til at analysere driftsforholdene af køleanlægget og sammenligne disse med de forventede forhold. Reducerede omkostninger, hurtigere omsætningstider, bedre ressourceudnyttelse, reduceret CO2-udledning og generel procesoptimering er bare nogle af fordelene.

Den algoritme som IPU har udviklet, minder i nogen grad om den "tjek motor"-logik som findes i biler. Dét at kunne fastslå køleanlæggets tilstand løbende giver Maersk Line øget gennemsigtighed i deres cold-chain og garanterer optimale betingelser for lasten da det sikres at alle containere er egnede til transport af temperaturfølsom last. Dette reducerer samtidig risikoen for menneskelige fejl.

Lars-Henrik Jensen (Maersk Line) om samarbejdet med IPU 

Dataindsamlingen er muliggjort igennem udstyr installeret på hele Maersk Line’s flåde af kølecontainere. Med korte intervaller bliver sensordata sendt til en central server hvor data bliver analyseret og brugt til at give et indblik i tilstanden af de kølecontainer der er i brug. Derudover er der installeret VSAT-systemer ombord på skibene for at sikre global dækning og datatilgængelighed.

 

Som en komponent i RCM har IPU skabt simuleringsmodeller af de forskellige typer køleanlæg installeret i Maersk Line’s kølecontainere, samt udviklet fejldetekteringsalgoritmer som er i stand til at identificere reduceret ydelse og fejl under udvikling. Tidligere udførte Maersk Line udførlige fysiske inspektioner forud for hver ny forsendelse (pre-trip inspection). Disse tids- og arbejdskrævende inspektioner blev udført på alle tomme containere hvad enten det var nødvendigt eller ej. Som et resultat af RCM med kontinuerlig live overvågning af containere i brug, er det nu lykkedes Maersk Line at reducere den type inspektioner med 50%. Det er vigtigt at påpege at Maersk Line stadigvæk inspicerer alle containere forud for enhver ny forsendelse af temperaturfølsom last. Ændringen består primært i den type inspektioner der nu foretages på 50% af flåden.

Eksterne artiKler om emnet:

http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/about-us/publications/group-annual-magazine/2015/smart-containers-listen-and-talk

http://www.business.dk/transport/maersk-line-investerer-massivt-i-container-gpser

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8114661/Maersk-Line-investerer-massivt-i-container-gpser/?ctxref=ext

http://refrigeratedtransporter.com/archive/maersk-lines-deploys-advanced-gps

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/70509/artikel.html 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/123842/artikel.html

http://nordjyske.dk/nyheder/maersk-putter-gps-i-containere/cae1c467-3b4f-4e00-b205-4aadb67a2851/112/1513

http://shippingwatch.dk/Rederier/Container/article8115008.ece

http://blogs.wsj.com/digits/2015/09/30/maersk-line-to-track-refrigerated-containers-with-att-technology/

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Køle- og energiteknik

  Området tilbyder faglig assistance baseret på et stærkt fundament inden for anvendt termodynamik, simulering og køleteknik.  Endvidere er der i området stor erfaring med formulering og ledelse af både... Køle og Energiteknik
 • Monitorering og sensorer

  IPU’s assistance er ofte baseret på analyse og tolkning af registrerede resultater. IPU har stor erfaring i at udvikle sensorer og tilhørende målesystemer dedikeret til den specifikke opgave for at... Monitoring
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack
 • Iskoldt samarbejde

  Ny standard for kølesystemer gør dem billigere at masseproducere og vedligeholde. Artiklen er skrevet af Peter Hoffmann i Dynamo 8 For nogle år siden begyndte læskedrikproducenten Coca Cola at efterspørge... Iskoldt samarbejde

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!