Ecodesign

disassembled

Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning. Virksomheder med produkter til såvel forbrugere som virksomheder, ser sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening.

Eco-design er et produktudviklingsområde som indeholder værktøjer og fremgangsmåder for miljømæssig analyse og løsningssyntese. Analysedelen kan basere sig på livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment - LCA) eller på andre mere kvalitative værktøjer, mens syntesedelen motiverer til kreativitet og innovation. På denne måde kan et Eco-design-forløb - ud over en forbedring af produkters miljøegenskaber - frembringe helt nye, helhedsorienterede løsninger for at opfylde produktbaserede behov.

Løsning af miljøproblemer forbundet med industrielle produkter og tilknyttede tjenester kræver et syn på produkternes totale livsforløb, dvs. på materialer, produktion, transport, anvendelse og bortskaffelse. For at kunne takle potentielle miljøproblemer mest effektivt skal miljøovervejelser således inddrages allerede i produktudviklingen på lige fod med bl.a. funktion, kvalitet og pris.
IPU arbejder med bæredygtighed fra det helt overordnede og strategiske niveau og ned til detaljerne med løsning af konkrete udfordringer, eksempelvis hvor den samlede CO2-udledning skal nedbringes for et produkt eller skadelige stoffer udfases i en proces:

 1. Strategisk Eco-innovation – for overblik og gennemslagskraft.
  Gennemgribende indarbejdning af Eco-innovation i virksomhedens interne processer baseret på analyse af eksisterende praksis, strategiske drivers og virksomhedens generelle situation.

 2. Fokusering og målsætning - for en styret indsats.
  En pragmatisk analyse af produkters og processers miljømæssige forbedringspotentialer som afsæt for en fokuseret indsats i virksomhedens produktprogram, produktion og forretningsprocesser.

 3. Bæredygtigt design – for operationelle forbedringer.
  Implementering af konkrete løsninger for direkte at forbedre virksomhedens og produkters miljøperformance samt realisere det fulde forretningspotentiale.
IPU tager aktivt del i udviklingen af Eco-design-området og har gennemført analyse- og udviklingsprojekter med fokus på miljøforhold og helhedsforbedringer i samarbejde med myndigheder og industrien, fx for plastindustrien, i møbelbranchen, elektronikbranchen og støberibranchen.

Eco-design har ikke blot en positiv indflydelse på miljøet. Når IPU faciliterer Eco-design-projekter i virksomheder, er vores erfaring at der skabes stærkere forbindelser mellem afdelinger og der åbnes for en række nye muligheder for at innovere og forbedre forretningen. 

Sideløbende med udviklingsprojekter har IPU publiceret bøger og afholder tilpassede kurser inden for Eco-design-området.


Se også:

 • Eco-innovation

  Overblik over området for Eco-innovation. IPU yder rådgivning indenfor løsninger med konkrete miljøforbedringer samt bredere fremgangsmåder baseret på kvantitative og kvalitative analyser. cykellygter
 • Analyser og målsætning for bæredygtig innovation

  Markante miljøforbedringer for produkter opnås bedst igennem en bredere indsats baseret på miljømæssig analyse af produkter og processer for at identificere hotspots og de mest oplagte forbedringspotentialer... Miljøforbedringer
 • Miljøteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, forskning og rådgivning inden for miljøteknologi. Arbejdet kan bla. omfatte procesanalyse, procesoptimering og -validering kombineret med miljøvurdering af processer... miljø
 • Eco-design: Bæredygtig produktudvikling

  Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning og virksomheder indenfor produkter til forbrugere og industri ser selv sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design er...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!