Eksempel på brugertest: Disc Dispenser

brugertest

Funktionsmodeller der indeholder alle væsentlige egenskaber benyttes dels til afprøving af tekniske forhold, dels til at undersøge kommende brugeres reaktioner på det ny produkt.

På billedet ses en funktionsmodel og det færdige produkt ADDmatic.

Forsøg med funktionsmodeller klargjorde at det var nødvendigt med større frihøjde når petriskålen skulle placeres. Kravet om større frihøjde bevirkede at det endelige produkt fik væsentlige større dimensioner.

For Amtssygehuset i Herlev har IPU udviklet og konstrueret en automatisk Disc Dispenser. Et apparat som benyttes til at dispensere antibiotikadiscs i en petriskål. Tidligere udførtes dispenseringen manuelt ved at trykke på håndtaget.

Denne manuelle operation gentages mange gange dagligt af bioanalytikerne. I den automatiske Disc Dispenser overtager apparatet de manuelle operationer, og bioanalytikerne aflastes for ensidigt belastende bevægelser.

Ud fra en teknisk synsvinkel har IPU's opgave været at konstruere at apparat som kan føre den manuelle dispenser lineært op/ned. Bevægelsen udføres ved hjælp af en simpel krumtap-bevægelse og en lineærføring baseret på sintrede bronzebøsninger. Rotationssikring sker ved hjælp af en parallel aksel.

Apparatet drives af en standardmotor med snekkegear. Styring sker dels via en fodbetjent switch, dels via interne switche der aktiveres af en kurveskive.

Læs artikel Outsourcing af produktudvikling om udviklingen af Disc Dispenser (pdf format)

brugertestdisc dispenser

Se også:

 • Laboratorieudstyr

  I mere end 50 år har IPU udviklet udstyr og værktøjer til anvendelse i laboratorier såvel i forskningsinstitutioner som i industrivirksomheder. Udstyret er ofte fuldt instrumenteret med sensorer og... tribologi
 • Modeller

  IPU fremstiller ofte funktionsmodeller af de produkter og det udstyr der udvikles. Funktionmodellerne fremstilles i forskellige materialer og i varierende kompleksitet. I nogle tilfælde kan vigtige... model
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model
 • Fjernaflæsning af elmålere

  Eltel Networks rådgiver, designer, bygger og vedligeholder løsninger til tele- og datakommunikation samt forsyningsvirksomheder. I forbindelse med et generationsskifte af elmålere står Eltel Networks... Fjernaflæsning af elmålere

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!