Modeller

model

IPU fremstiller ofte funktionsmodeller af de produkter og det udstyr der udvikles. Funktionmodellerne fremstilles i forskellige materialer og i varierende kompleksitet.

I nogle tilfælde kan vigtige egenskaber afprøves i simple papmodeller. I andre tilfælde er det nødvendigt at fremstille mere komplekse konstruktioner. IPU råder over egne 3D printere.

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Køle- og energiteknik

  Området tilbyder faglig assistance baseret på et stærkt fundament inden for anvendt termodynamik, simulering og køleteknik.  Endvidere er der i området stor erfaring med formulering og ledelse af både... Køle og Energiteknik
 • Rapid prototyping

  Muligheden for at lave 3D-print på egne faciliteter gør at vi kan sætte udviklingshastigheden op. Ved fremstilling af mindre emner kan vi i løbet af få timer få fysiske modeller af de ideer og muligheder...
 • SLA-modeller

  SLA-teknik benyttes i mange sammenhænge når funktionsmodeller med stor kompleksitet skal fremstilles på en hurtig og billig måde. På billedet ses en SLA-model og det færdige produkt. SLA-model
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model