Gigtramte får en hjælpende hånd

Den stærke hånd 1

IPU deltager sammen med både private og offentlige aktører i udviklingen af "Den Stærke Hånd", der giver gigtplagede et krafttilskud til kompensering for svindende kræfter i hænderne. Projektet gennemføres som brugerdreven innovation, og gigtpatienter har afprøvet en første mock-up af "Den Stærke Hånd".

I projektet "Den Stærke Hånd" tilstræbes det, at udvikle et hjælpemiddel til gigtramte patienter sammen med gigtramte og deres behandlere, således at brugerne kan blive mere selvhjulpne, kan få øget livskvalitet i dagligdagen og kan forblive længere tid på arbejdsmarkedet. Hjælpemidlets formål vil være at tilføre/forøge de kræfter i fingrene, der er behov for, når man udfører almindelige greb, løft, bevægelser m.m. Det er ikke tanken at udvikle et hjælpemiddel, der kan hjælpe ved alle typer opgaver, men at fokusere på de opgaver, som gigtramte oplever som specielt belastende i dag.

IPU's rolle er at stå for produktudviklingen og konstruktionen af selve hjælpemidlet og herunder at sikre bindingen mellem brugerudsagnene (krav og ønsker til produktet) og hjælpemidlets funktion, opbygning og udformning. I dette arbejde udnyttes IPU's mangeårige erfaring med udvikling for pleje- og sundhedssektoren samt IPU's medicotekniske ekspertise.

IPU har i det seneste par år bistået Invencon ApS, som er opdragsgiver til projektet, med helt tidlige afklaringer og det indledende udviklingsarbejde og på baggrund heraf opstillet alternative koncepter og konstrueret mock-ups med det formål at komme i dialog med mulige interessenter til produktet og projektet. På basis af blandt andet dette arbejde har man nu fået støtte fra Regionalfonden i Sønderjylland til at gennemføre et udviklingsprojekt. I dette projekt har IPU fortsat en væsentlig rolle omkring det centrale udviklingsarbejde.

Projektet udføres i samarbejde med Invencon ApS, Gigthospitalet i Gråsten, SPIRE Center for Brugerdreven Innovation ved Syddansk Universitet, Ergoterapeutuddannelsen ved Syddansk Universitet, Linak A/S m.fl. Projektet forløber over to år, startende i juni 2011, og har en samlet projektramme på kr. 21,5  mio.

IPU deltager i projektet for yderligere at styrke sine kompetencer inden for brugerdreven innovation og udvikling af medicotekniske hjælpemidler.

Den stærke hånd

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Hygiejnisk design

  Er der styr på renheden i produktionsmiljøet? Inden for både fødevare-, medicinalindustri og kemisk industri såvel som andre brancher, er det afgørende at udstyret kan gøres effektivt rent for at undgå... test
 • Innovationsmetoder

  Hos IPU er innovation en professionel disciplin hvor holdninger, metoder og fremgangsmåder skærpes så der opnås maksimal fornyelseskraft, træfsikkerhed og risikominimering. I spændingsfeltet mellem... samarbejde
 • Andengenerationsprototype af den stærke hånd

  IPU deltager sammen med virksomheden Invencon ApS og andre private og offentlige aktører i udviklingen af "Den Stærke Hånd", der giver gigtplagede et krafttilskud til kompensering af svindende kræfter... Den stærke hånd 2

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!