Andengenerationsprototype af den stærke hånd

Den stærke hånd 2

IPU deltager sammen med virksomheden Invencon ApS og andre private og offentlige aktører i udviklingen af "Den Stærke Hånd", der giver gigtplagede et krafttilskud til kompensering af svindende kræfter i hænderne. Projektet gennemføres som brugerdreven innovation, og gigtpatienter har afprøvet en første mock-up af "Den Stærke Hånd". Udviklingsprojektet er tidligere blevet omtalt i IPU's nyhedsbrev og er nu gået ind i de næste udviklingsfaser.

Der er nu udviklet en andengenerationsprototype af hånden med tilhørende styring, som er fremstillet i ti eksemplarer. Prototypens opbygning, udformning, drev og styring er baseret på brugernes erfaringer med den første mock-up og på samtaler og interviews med potentielle brugere af produktet.

"Den Stærke Hånd" gør det muligt for brugeren at holde fast om og håndtere dagligdags ting, uden at man selv skal bruge kræfter. Ved at bevæge fingrene og dermed aktivere en switch vil 'Den Stærke Hånds' aktive enhed sikre et tilstrækkeligt greb. Ved at slippe switchen vil grebet løsnes igen. Den maksimale holdekraft er 60 N.

Denne prototype er i de seneste måneder blevet brugertestet af en række udvalgte gigtramte brugere. Brugerreaktionerne fra disse test bliver analyseret, og resultaterne anvendes nu i det fortsatte udviklingsarbejde til optimering af den næste prototype.

Brugernes udsagn viser, at det kommende udviklingsarbejde skal fokusere på at reducere vægten yderligere. Desuden fortsættes optimeringen af håndens greb. Hånden optimeres til at kunne gribe og fastholde en stor del af de genstande, man håndterer i det daglige, både i en jobsituation og i hjemmet. Samtidig er der ønske om en simpel mekanisk opbygning. Brugervenligheden af produktet forbedres gennem en optimal placering af håndens betjeningsorganer og ved, at hånden ikke er til gene, når den ikke bruges. I den næste prototype vil der endvidere blive fokuseret på håndens egenskaber i hygiejnisk henseende, ligesom strømforsyning og drevet optimeres.

Projektet er blevet udvidet med to nye partnere. Ortos er specialister i at fremstille og tilpasse alle former for kropsbårne hjælpemidler som proteser og ortoser. Ortos' ekspertise skal i projektet udnyttes til at sikre, at fastholdelsen af "Den Stærke Hånd" til brugeren er optimal. Den anden nye partner er Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, som skal deltage i vurderingen af de forbedringer, som "Den Stærke Hånd" vil give brugernes funktionsniveau.

Den stærke hånd

Se også:

  • Innovationsmetoder

    Hos IPU er innovation en professionel disciplin hvor holdninger, metoder og fremgangsmåder skærpes så der opnås maksimal fornyelseskraft, træfsikkerhed og risikominimering. I spændingsfeltet mellem... samarbejde
  • Gigtramte får en hjælpende hånd

    IPU deltager sammen med både private og offentlige aktører i udviklingen af "Den Stærke Hånd", der giver gigtplagede et krafttilskud til kompensering for svindende kræfter i hænderne. Projektet gennemføres... Den stærke hånd 1

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!