Design af køleregulator

Design af køleregulator

»Danfoss Køleelektronik ønskede at udvikle en prisbillig køleregulator: EKC 201/301. Regulatoren skulle udvide Danfoss' produktprogram, så programmet spændte fra stand-alone-løsninger til ar styre køleanlæg i små butikker til overvågning og styring i hypermakeder, når regulatoren monteres med et bus-kommunikationskort. Danfoss ønskede, at EKC 201/301 skulle på markedet meget hurtigt.

Dette betød, at hele produktudviklingsforløbet skulle gennemføres på under et år.

IPU har i projektet bistået Danfoss med designet af den nye køleregulator. Arbejdet omfattede såvel design af en paneludgave som DIN-skinneudgave.

Der er i designet lagt vægt på, at det tydeliggør kvalitetsegenskaberne i Danfoss' produkter, at det er brugervenligt, samt at produktet adskiller sig fra konkurrenterne, så det bliver synligt på markedet.

Produktet er blevet en stor succes, og salget overstiger de mest optimistiske prognoser. Produktet er nu introduceret globalt og vil nok være et af de produkter, der hurtigst når store salgstal.«

Danfoss A/S
Project Manager, Aage Nielsen
Nordborgsvej 81
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 22 22

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Agil udvikling

  Kendskab til agile/accelererede udviklingsprocesser muliggør succesfuld gennemførelse af design- og udviklingsprojekter over betydeligt kortere tidsperioder end almindelige stage-gate projekter. Den...
 • Craftengine

  IPU har for det norske firma Viking Development Group stået for udvikling, fremstilling og test af en ny type varmemotor baseret på én dobbeltvirkende cylinder. Motoren er designet til at producere... Craftengine
 • Design af volumenprodukter er teamwork

  I industriel masseproduktion skal den industrielle designer kunne samarbejde på tværs af faggrænser og have en tæt tilknytning til virksomheden for at fungere effektivt. Et produkts ydre formgivning... Volumenprodukter

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!