Frekvensomformer

Frekvensomformer

»VLT® 5000 serien er en ny generation af frekvensomformere, der bygger på Danfoss' omfattende erfaringer med denne produkttype.

Under udviklingsarbejdet blev det besluttet, at vi gerne ville have ekstern assistance til en række udvalgte opgaver. IPU blev valgt som samarbejdspartner, fordi de på en god måde behersker integrationen mellem apparat, design og optimering af mekanisk opbygning. IPU var involveret i arbejdet med at behandle og strukturere kundeudsagn indhentet ved interview (QFD).

Sideløbende hermed deltog IPU i arbejdet med produktets design. For at minimere apparatets arealbehov blev det valgt at udforme produktet i såkaldt book-style. Det valgte design understøtter denne form, og den sorte farve og aluminiumsiderne viser en sammenhæng med det tidligere produkt.

IPU's medvirken var med til at sikre, at det færdige resultat opfylder Danfoss' strenge krav til en pålidelig, brugervenlig og teknologisk førende frekvens-omformer.«

Danfoss Drives A/S
Kjeld Kückelhahn
6300 Gråsten
7600 Struer
Tlf.: 74 88 22 22

Se også:

 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Procesteknologi

  IPU behersker de fleste processer til fremstilling af produkter i konventionelle materialer som plast og metal. IPU kan være behjælpelig med procesoptimering og værktøjsdesign understøttet af numeriske... procesteknologi
 • Agil udvikling

  Kendskab til agile/accelererede udviklingsprocesser muliggør succesfuld gennemførelse af design- og udviklingsprojekter over betydeligt kortere tidsperioder end almindelige stage-gate projekter. Den...
 • Craftengine

  IPU har for det norske firma Viking Development Group stået for udvikling, fremstilling og test af en ny type varmemotor baseret på én dobbeltvirkende cylinder. Motoren er designet til at producere... Craftengine
 • Den optimale analysemetode

  I midten af 1990’erne indledte IPU og Radiometer et samarbejde omkring udviklingen af en ny generation af blodgasapparater. Samarbejdet førte til et nyt og mere brugervenligt produkt og til et idékatalog... Den optimale analysemetode

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!