Gastilbageføringssystem til benzinstander

Gastilbageføringssystem til benzinstander

Loven kræver, at benzinstandere er forsynet med et gastilbageføringssystem. Systemet fører gassen, som benzinen fortrænger under tankningen, retur til tankene i tankanlægget.

Der stilles også krav om løbende automatisk kontrol af systemets funktion. Malte VRM-monitorer udfører denne overvågning.

En specielt designet gasflowsensor er installeret i gastilbageføringssystemets returledning. Det elektroniske overvågningssystem er placeret i selve standeren. Under påfyldning sammenholdes den påfyldte benzinmængde med gasstrømmen i tilbageføringssystemt. Er der uoverensstemmelse med disse størrelser, initieres en procedure, der alarmerer efter et lovgivningsmæssigt fastlagt tidsrum og afbryder den defekte benzinstander.

Systemet sælges til de fleste store Europæiske benzinselskaber.

I tæt samarbejde med Malte Products AB, Halmstad deltog IPU i konceptskabelse, detailprojektering og projektstyring af VRM-monitoren.

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Innovationssupport

  IPU tilbyder samarbejdsparterne support til deres innovationsprocesser. Vi kan supplere i de tidlige faser i en innovationsproces, eller vi kan inddrages når en idé skal realiseres i produktion og salg... test
 • Polymerteknologi

  IPU tilbyder assistance til optimering af produkter, komponenter og processer inden for polymerteknologi. IPU kan rådgive om valg af det korrekte materiale i den aktuelle situation og har kendskab til... Polymerteknologi
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Projektledelse af tværfaglige udviklingsprojekter

  IPU fungerer ofte som ekstern projektleder i udviklingsprojekter med tværfagligt indhold. Fordelen er projektlederens uafhængighed af organisationen, frigjorthed fra traditionsargumenterede løsningsvalg... tværfaglig projektledelse
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!