Gastilbageføringssystem til benzinstander

Gastilbageføringssystem til benzinstander

Loven kræver, at benzinstandere er forsynet med et gastilbageføringssystem. Systemet fører gassen, som benzinen fortrænger under tankningen, retur til tankene i tankanlægget.

Der stilles også krav om løbende automatisk kontrol af systemets funktion. Malte VRM-monitorer udfører denne overvågning.

En specielt designet gasflowsensor er installeret i gastilbageføringssystemets returledning. Det elektroniske overvågningssystem er placeret i selve standeren. Under påfyldning sammenholdes den påfyldte benzinmængde med gasstrømmen i tilbageføringssystemt. Er der uoverensstemmelse med disse størrelser, initieres en procedure, der alarmerer efter et lovgivningsmæssigt fastlagt tidsrum og afbryder den defekte benzinstander.

Systemet sælges til de fleste store Europæiske benzinselskaber.

I tæt samarbejde med Malte Products AB, Halmstad deltog IPU i konceptskabelse, detailprojektering og projektstyring af VRM-monitoren.

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Innovationssupport

  IPU tilbyder samarbejdsparterne support til deres innovationsprocesser. Vi kan supplere i de tidlige faser i en innovationsproces, eller vi kan inddrages når en idé skal realiseres i produktion og salg... test
 • Polymerteknologi

  IPU tilbyder assistance til optimering af produkter, komponenter og processer inden for polymerteknologi. IPU kan rådgive om valg af det korrekte materiale i den aktuelle situation og har kendskab til... Polymerteknologi
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Projektledelse af tværfaglige udviklingsprojekter

  IPU fungerer ofte som ekstern projektleder i udviklingsprojekter med tværfagligt indhold. Fordelen er projektlederens uafhængighed af organisationen, frigjorthed fra traditionsargumenterede løsningsvalg... tværfaglig projektledelse
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib