Betjeningsdesign: Håndbetjening til plejesenge

Håndbetjening til plejesenge

»I samarbejde med Invacare EC-Høng A/S og Klaus B. Dyhr har IPU været med til at udvikle en ny håndbetjening. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med brugeren. IPU har i projektet arbejdet med konceptudvikling, industriel design, brugerinvolvering og betjeningsdesign.

Tidligere indeholdt sengene én til to motorer pr. seng. Brugernes øgede krav og behov betyder, at en typisk seng i dag indeholder fire motorer. Derfor er kravene til en brugervenlig håndbetjening blevet væsentligt skærpede.

IPU's medvirken har været med til at sikre en optimal brugerinddragelse i udviklingen af den nye håndbetjening. Invacare EC-Høng A/S har fået en håndbetjening, som brugeren kan og tør bruge. Produktet har været med til at synliggøre Invacare EC-Høng A/S som en innovativ virksomhed, der lytter til brugeren.«

Invacare EC-Høng A/S
Adm. direktør, René Engskov 
Østergade 3
4270 Høng
Tlf.: 58 85 27 22
www.invacare.dk 

Se også:

  • Industriel design

    Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
  • Håndbetjening for Invacare EC-Høng A/S

    Designet af en håndbetjening til plejesenge er sket i tæt samspil med brugerne, Invacare EC-Høng og Klaus B. Dyhr. Der blev fremstillet flere designmodeller som blev testet og kommenteret af brugerne... invacare
  • Designeksempler: EKC

    Danfoss producerer og sælger køleprodukter, herunder styringer til overvågning og indstilling af fx kølemontre. Danfoss udviklede i 2000 den første generation af EKC'er til brug for styring af køling... EKC