Betjeningsdesign: Håndbetjening til plejesenge

Håndbetjening til plejesenge

»I samarbejde med Invacare EC-Høng A/S og Klaus B. Dyhr har IPU været med til at udvikle en ny håndbetjening. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med brugeren. IPU har i projektet arbejdet med konceptudvikling, industriel design, brugerinvolvering og betjeningsdesign.

Tidligere indeholdt sengene én til to motorer pr. seng. Brugernes øgede krav og behov betyder, at en typisk seng i dag indeholder fire motorer. Derfor er kravene til en brugervenlig håndbetjening blevet væsentligt skærpede.

IPU's medvirken har været med til at sikre en optimal brugerinddragelse i udviklingen af den nye håndbetjening. Invacare EC-Høng A/S har fået en håndbetjening, som brugeren kan og tør bruge. Produktet har været med til at synliggøre Invacare EC-Høng A/S som en innovativ virksomhed, der lytter til brugeren.«

Invacare EC-Høng A/S
Adm. direktør, René Engskov 
Østergade 3
4270 Høng
Tlf.: 58 85 27 22
www.invacare.dk 

Se også:

  • Industriel design

    Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
  • Håndbetjening for Invacare EC-Høng A/S

    Designet af en håndbetjening til plejesenge er sket i tæt samspil med brugerne, Invacare EC-Høng og Klaus B. Dyhr. Der blev fremstillet flere designmodeller som blev testet og kommenteret af brugerne... invacare
  • Designeksempler: EKC

    Danfoss producerer og sælger køleprodukter, herunder styringer til overvågning og indstilling af fx kølemontre. Danfoss udviklede i 2000 den første generation af EKC'er til brug for styring af køling... EKC

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!