ICU-monitor

ICU-monitor

I forbindelse med ICU-behandling på hospitaler kan der være behov for en kontinuert måling af blodsukkerindholdet i kroppen på forskellige typer af traumepatienter.

Vi havde etableret en laboratoriemodel af en proces, der kunne foretage denne kontinuerte måling. På basis af denne laboratoriemodel fik IPU overdraget opgaven at stå for projektledelse, design og mekanikudvikling i forbindelse med opbygning af en prototype.

Produktet er nu opbygget af tre delsystemer: En monitordel der indeholder betjeningsskærm, elektronik, pumper m.m.. En reagensdel som indeholder væskebeholdere til reagenser og waste. Samt en satellit der indeholder probe, målekammer og sensor.

I udviklingsarbejdet blev satellitten og reagensdelen opbygget med fokus på omkostninger efter principperne for Design for Manufacture (DFM). Monitordelen skal kun fremstilles i få styk og er konstrueret med fokus på enkel betjening.

IPU’s ledelse af projektet har været med til at sikre et rationelt forløb i samspil med elektronik- og MMI-udvikling. Med deltagelse af IPU har vi sikret en optimal opbygning af produktets delsystemer.

Diramo A/S
Direktør, Hans Jørgen Pedersen

Se også:

 • Laboratorieudstyr

  I mere end 50 år har IPU udviklet udstyr og værktøjer til anvendelse i laboratorier såvel i forskningsinstitutioner som i industrivirksomheder. Udstyret er ofte fuldt instrumenteret med sensorer og... tribologi
 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Innovationssupport

  IPU tilbyder samarbejdsparterne support til deres innovationsprocesser. Vi kan supplere i de tidlige faser i en innovationsproces, eller vi kan inddrages når en idé skal realiseres i produktion og salg... test
 • Innovation Update "Design for X thinking" 26. januar 2016

  Den 26. januar skød IPU 2016 i gang med årets første Innovation Update-arrangement med titlen "Design for X thinking". Emnet var aktuelt i tider hvor udviklingen af eksponentielle teknologier som fx...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!