Printer interface

Printer interface

»EasyCom er en printserver, der forbinder en standardprinter til lokalnetværket. Enheden har indbygget webserver, så brugeren kan konfigurere og bruge printserveren med en standard web-browser.

Vi overdrog IPU opgaven at gennemføre design, konceptarbejde og mekanisk detailkonstruktion af enheden.

Det færdige resultat er et innovativt produkt med en attraktiv designlinje, der ligger til grund for fremtidige produkter i denne serie.«

i-data international a-s
Vice president, Operations, Allan Koch
Vadstrupvej 35-43
2880 Bagsværd
Tlf.: 44 36 60 00

Se også:

 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt
 • Mekanismekonstruktion

  En optimal mekanismekonstruktion kan i væsentlig grad være bestemmende for om et produkt eller en maskine er robust, støjsvag og produktionsvenlig. Bestemmelse af bevægegodhed, kræfter og hastigheder... B & O
 • SafeCom

  »SafeCom er et printerinterface, som benyttes til at øge sikkerheden omkring adgang til udprintede dokumenter. SafeCom placeres ved siden af en fælles printer, og det enkelte printjob udføres først... SafeCom