SafeCom

SafeCom

»SafeCom er et printerinterface, som benyttes til at øge sikkerheden omkring adgang til udprintede dokumenter. SafeCom placeres ved siden af en fælles printer, og det enkelte printjob udføres først ,når brugeren via et adgangskort er identificeret.

IPU har i et samarbejde med i-data udviklet det nye printerinterface. i-data har haft ansvaret for elektronik og software, mens IPU har gennemført design, konceptudvikling og detailkonstruktion.

Detailkonstruktionen er gennemført i Pro/Engineer, hvorefter der er fremstillet SLA-modeller til prototyper. Datafiler er herefter via internet sendt til en producent i Fjernøsten til værktøjsfremstilling og produktion.

Gennemløbstid for design, konceptfastlæggelse og detailkonstruktion har været ca. 8 uger.«

i-data international a-s
Afdelingschef, Jens Henneke
Vadstrupvej 35-43
2880 Bagsværd
Tlf.: 44 36 60 00

Se også:

 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt
 • Mekanismekonstruktion

  En optimal mekanismekonstruktion kan i væsentlig grad være bestemmende for om et produkt eller en maskine er robust, støjsvag og produktionsvenlig. Bestemmelse af bevægegodhed, kræfter og hastigheder... B & O
 • Håndbetjening for Invacare EC-Høng A/S

  Designet af en håndbetjening til plejesenge er sket i tæt samspil med brugerne, Invacare EC-Høng og Klaus B. Dyhr. Der blev fremstillet flere designmodeller som blev testet og kommenteret af brugerne... invacare