Sensor til måling af næringsindholdet i spildevand

Sensor til måling af næringsindholdet i spildevand

»Danfoss ønskede at udvikle en sensor til måling af næringssaltindholdet i spildevand under og efter spildevandsbehandlingen.

Vi havde brug for ekstern assistance til dele af elektronikudviklingen. Udviklingen af elektronikken til sensoren skulle foretages hurtigt og kvalificeret. Danfoss valgte IPU til at hjælpe med udviklingsarbejdet.

IPU udviklede og testede et Peltier-kølesystem, valgte stepmotor og kredsløb til stepmotorsystem og udviklede software til systemtest. Endvidere ydede IPU support på elektronikken under afprøvning af funktionsmodellerne.

Det havde stor værdi for elektronikudviklingen, at den foregik integreret med den mekaniske udviklingsopgave, som vi havde IPU til at hjælpe os med. Vi står i dag med et nyt produkt, som vi har meget store forventninger til.«

Danfoss A/S
Afdelingschef, Theiss Stenstrøm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 88 22 22

Se også:

 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... DSH
 • Elektronik

  IPU tilbyder rådgivning, opbygning og optimering af elektronik i forbindelse med udvikling af produkter og produktionssystemer. IPU er opdateret med den nyeste viden indenfor elektronikdesign, programmering... Elektronik
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!