GD-OES

GD-OES

IPU og DTU kan blandt andet tilbyde kemisk karakterisering af materialer og overflader med Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GD-OES). Denne metode giver en række fordele, såsom:

 • Både overflader og bulk kan analyseres med dybdeprofiler.
 • Metoden kan analysere for op til 43 elementer på én gang, bl.a. brint, kul, ilt, kvælstof, klorid – men også alle metallerne.
 • Analyserne er hurtige (1-10 μm/min).
 • Det er muligt at analysere relativt tykke lag på op til 0,15 mm.
 • Alle elektrisk ledende materialer kan analyseres.

GD-OES analyse foregår ved RF-sputtering af overfladen med argon. De løsrevne atomer exciteres, og der gennemføres optisk emissionsspektroskopi på dem. Dette muliggør identificering og kvantificering af de enkelte grundstoffer. Udstyret, der er det eneste i Danmark, dækker et meget bredt spektrum fra 110-620 nm, hvilket også muliggør analyse af meget lette grundstoffer som f.eks. hydrogen.

På øverste billede viser princippet ved RF-sputtering af materialer og efterfølgende emissionsspektroskopi. Nederste billede viser et krater, der er dannet efter sputtering. Analyseområdet er enten 2 eller 4 mm i diameter.

GD-OES

Eksempel på profil:

På grafen herunder ses en GD-OES profil af et aluminiumemne belagt med flere lag af henholdsvis (zink), kobber, nikkel og sølv. Desuden ses et lysoptisk mikroskopbillede af det tilsvarende mikroslib.

GD-OES

 

Se også:

 • Karakterisering og prøvning af materialer

  IPU tilbyder assistance vedr. karakterisering og prøvning af materialer og overflader. Herunder både karakterisering af topografi og kemisk sammensætning. Derudover tests af materialers egenskaber... karakterisering - slib
 • Materialekarakterisering

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. materialekarakterisering. Et bredt spektrum af karakteriseringsmetoder kan indgå idet IPU kan bidrage med analyser foretaget med både DTU’s samt... materialekarakterisering
 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Elektronmikroskopi

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. elektronmikroskopi, blandt andet I samarbejde med DTU CEN IPU er trænet på en række forskellige instrumenter inden for avanceret elektron... materialetyper og valg
 • Karakterisering af materialer og overflader

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. materialekarakterisering. Et bredt spektrum af karakteriseringsmetoder kan indgå idet IPU kan bidrage med analyser foretaget med både DTU’s samt... karakterisering
 • XPS - X-ray Photoelectron Spectroscopy

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy i samarbejde med DTU DANCHIP. Ved hjælp af XPS kan man analysere elementerne i de øverste ca. 10 nm af...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!