PolySort

IPU har, i samarbejde med Image House A/S, netop startet et nyt projekt finansieret af Miljøstyrelsen. Formålet med projektet er at demonstrere at en fleksibel maskine til sortering af plastaffald kan bygges. Maskinen skal kunne sortere plast efter farve, type og fyldstoffer, baseret på både almindelige kameraer, Near-InfraRed (NIR)-sensorer og muligvis også andre sensorer, kombineret med præcise og hurtige mekaniske mekanismer.

Der findes allerede meget store anlæg til sortering af plastaffald bl.a. i Tyskland, men de er meget dyre og kræver store affaldsmængder for at kunne køre rentabelt. Af denne grund findes der meget få, eller måske slet ingen, anlæg baseret på NIR-sensorer i Danmark. Derfor er det vigtigt at den nye sorteringsmaskine er tilpasset danske forhold, dvs. har en passende størrelse og pris samt er meget fleksibel og let at omstille fra fx at sortere dunke fra husholdningsaffald til plast fra udtjent elektronik.

 1. Elektronikskrot: Plast fra kasseret elektronik som fjernsyn, printere, hårtørrere etc. udgør en relativt stor og værdifuld plastmængde. Mange af disse plasttyper indeholder brandhæmmere (additiv), og en frasortering af dem vil være en stor gevinst for miljøet. Et helt nyt notat fra Teknologisk Institut ("Teknologier og værdier" af Bjørn Malmgren-Hansen fra 14. august 2014) påpeger at plast er ét af otte områder inden for elektronikskrot med størst forretningspotentiale.
 2. Industri: Mange danske virksomheder producerer plastprodukter, og disse vil typisk - af forskellige årsager - have en mindre mængde produkter som kasseres. Hvis denne mængde plast sorteres effektivt, vil den kunne indbringe en relativt høj kilopris, eller i nogle tilfælde gå direkte tilbage til virksomheden og indgå i nye produkter.
 3. Kommuner: Flere kommuner i Danmark, fx Gladsaxe Kommune, indsamler plastaffald fra almindelige husholdninger og institutioner. Plastaffald fra husholdninger vil indeholde meget polyethylen (PE) - der har en lav værdi blandt polymererne - og samtidig vil plasten indeholde klistermærker, forureninger og madaffald, der helt sikkert vil besværliggøre sorteringen.
 4. Byggeri: Mange steder i byggeriet anvendes plast til fx tagplader, tagrender, kloakrør, etc. Byggeaffald af plast vil således indeholde relativt store stykker, der efter en neddeling (shredder) og sortering burde kunne blive til værdifulde fraktioner.

Se også:

 • Miljøteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, forskning og rådgivning inden for miljøteknologi. Arbejdet kan bla. omfatte procesanalyse, procesoptimering og -validering kombineret med miljøvurdering af processer... miljø
 • Bæredygtighed

  Livscykluskonceptet IPU arbejder med livscykluskonceptet som en rød tråd i sine ydelser. Pointen er, at hvis produkter skal miljøvurderes, er det nødvendigt at inddrage alle relevante aspekter i hele... Bæredygtighed
 • Strategisk Eco-design

  Ved at forankre Eco-design på højeste niveau opnås de fulde fordele såvel for miljø som forretning, spændende fra overholdelse af lovgivning til produkter med øget konkurrenceevne. Certificeringer og... miljø
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens
 • Miljøfarligt stof - PFOS

  Miljøfarligt stof anvendt i forkromningsindustrien kan substitueres En vigtig dansk undersøgelse om at finde erstatning for det miljø- og sundhedsskadelige stof PFOS, der anvendes som hjælpekemikalie... Miljøfarligt stof - PFOS
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!