RareRecovery

IPU startede ved årsskiftet et nyt projekt finansieret af Miljøstyrelsen. Projektet skal udvinde neodymium og metaller fra gamle harddiske. Der skal udvikles mekanismer til en automatisk adskillelse af harddiskene samt kemiske og elektrokemiske metoder til udvinding af metaller og sjældne jordarter. Projektet gennemføres sammen med DCR Miljø A/S og varer i 18 måneder. Harddiske er valgt fordi de har en standardiseret størrelse og fordi alle mekaniske harddiske indeholder FeNdB magneter.

Kort præsentation af RareRecovery projektet fra en workshop afholdt af Miljøstyrelsen om "Udvinding af kritiske ressourcer fra elektronikaffald" (3. februar 2014).

Se også:

 • Miljøteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, forskning og rådgivning inden for miljøteknologi. Arbejdet kan bla. omfatte procesanalyse, procesoptimering og -validering kombineret med miljøvurdering af processer... miljø
 • Analyser og målsætning for bæredygtig innovation

  Markante miljøforbedringer for produkter opnås bedst igennem en bredere indsats baseret på miljømæssig analyse af produkter og processer for at identificere hotspots og de mest oplagte forbedringspotentialer... Miljøforbedringer
 • Bæredygtighed

  Livscykluskonceptet IPU arbejder med livscykluskonceptet som en rød tråd i sine ydelser. Pointen er, at hvis produkter skal miljøvurderes, er det nødvendigt at inddrage alle relevante aspekter i hele... Bæredygtighed
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!