Korrosion og korrosionsbeskyttelse

korrosion

IPU tilbyder rådgivning inden for korrosionsteknologi og korrosionsbeskyttelse.

Vi rådgiver vedrørende materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række korrosive miljøer med forskellig aggressivitet. Herunder våd korrosion, atmosfærisk korrosion, mikrobiologisk korrosion, korrosion i beton, korrosion i jord, korrosion i elektronik og mikrokomponenter, korrosion i anlæg for olie og gas samt højtemperaturkorrosion.

Som følge af IPUs mangeårige erfaring inden for overfladebehandling kan testemner, prototyper og løsningsforslag ofte fremstilles direkte i IPU’s eget galvano- og overfladebehandlingslaboratorium, således at et samlet testforløb kan optimeres.

IPU kan foretage korrosionsanalyser og korrosionstest som eksempelvis:

 • Salttågetests og SO2-tests
 • Elektrokemiske analyser, herunder flere nyudviklede mikroelektrokemiske teknikker, der eksempelvis kan anvendes til korrosionsanalyser i elektronik, metaloverflader og svejsninger
 • Forskellige overflade- og materialekarakteringsanalyser mht. struktur og sammensætning, der kan give information om korrosionsmekanismer herunder, metallografi, lysoptisk mikroskopi, elektronmikroskopi og kemisk analyse (SEM-EDS, FEG-SEM, FIB-SEM, TEM, XPS, GDOES, FT-IR)
 • Test af elektronik og komponenter i klimakammer

IPU samarbejder med DTU Systembiologi and DTU Miljø med henblik på forene relevante fagområder i det tværfaglige område mikrobiologisk induceret korrosion.

Endelig kan vi være behjælpelige i forbindelse med skadesanalyser, herunder både mht. opklaring, rådgivning og forebyggelse.

Se også:

 • Korrosions- og slidbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning indenfor slid og korrosionsteknologi samt tilhørernde beskyttelsesmuligheder. Vi kan rådgive vedr. materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række... Korrosion i svejsninger
 • Korrosions- og slidtest

  IPU tilbyder virksomheder rådgivning indenfor korrosions- og slidtests. Et meget bredt spektrum af test og analyser muligheder kan inddrages ved samarbejde med IPU, idet IPU på en fleksibel måde kan... korrosion og slidbeskyttelse
 • Materialeteknologi

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere udviklingsarbejde, rådgivning og optimering indenfor materialeteknologi. Materialer spiller en stor rolle i udformningen og funktionen af nye produkter, både rent... materialetyper og valg
 • IN SPE

  Nye design af elektronikkabinetter IPU deltager som partner i Innovationskonsortiet IN SPE, der har til formål at udvikle nye design af elektronikkabinetter som vil øge pålideligheden af elektronikken...
 • Korrosion i svejsninger

  IPU anvender ny målemetode til at finde overflade- og svejsefejl Der er hyppigt fejl i de rustfri mejerirør, som mejerierne modtager fra de forskellige underleverandører. Det kan være alt fra synlige... Korrosion i svejsninger
 • Hygiejniske og antibakterielle overflader

  IPU tilbyder rådgivning, optimering og udviklingsarbejde inden for fagområderne hygiejniske og antibakterielle overflader, herunder rådgivning i forbindelse med materiale- og designvalg. Vi udvikler...