Korrosion og korrosionsbeskyttelse

korrosion

IPU tilbyder rådgivning inden for korrosionsteknologi og korrosionsbeskyttelse.

Vi rådgiver vedrørende materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række korrosive miljøer med forskellig aggressivitet. Herunder våd korrosion, atmosfærisk korrosion, mikrobiologisk korrosion, korrosion i beton, korrosion i jord, korrosion i elektronik og mikrokomponenter, korrosion i anlæg for olie og gas samt højtemperaturkorrosion.

Som følge af IPUs mangeårige erfaring inden for overfladebehandling kan testemner, prototyper og løsningsforslag ofte fremstilles direkte i IPU’s eget galvano- og overfladebehandlingslaboratorium, således at et samlet testforløb kan optimeres.

IPU kan foretage korrosionsanalyser og korrosionstest som eksempelvis:

 • Salttågetests og SO2-tests
 • Elektrokemiske analyser, herunder flere nyudviklede mikroelektrokemiske teknikker, der eksempelvis kan anvendes til korrosionsanalyser i elektronik, metaloverflader og svejsninger
 • Forskellige overflade- og materialekarakteringsanalyser mht. struktur og sammensætning, der kan give information om korrosionsmekanismer herunder, metallografi, lysoptisk mikroskopi, elektronmikroskopi og kemisk analyse (SEM-EDS, FEG-SEM, FIB-SEM, TEM, XPS, GDOES, FT-IR)
 • Test af elektronik og komponenter i klimakammer

IPU samarbejder med DTU Systembiologi and DTU Miljø med henblik på forene relevante fagområder i det tværfaglige område mikrobiologisk induceret korrosion.

Endelig kan vi være behjælpelige i forbindelse med skadesanalyser, herunder både mht. opklaring, rådgivning og forebyggelse.

Se også:

 • Korrosions- og slidbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning indenfor slid og korrosionsteknologi samt tilhørernde beskyttelsesmuligheder. Vi kan rådgive vedr. materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række... Korrosion i svejsninger
 • Korrosions- og slidtest

  IPU tilbyder virksomheder rådgivning indenfor korrosions- og slidtests. Et meget bredt spektrum af test og analyser muligheder kan inddrages ved samarbejde med IPU, idet IPU på en fleksibel måde kan... korrosion og slidbeskyttelse
 • Materialeteknologi

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere udviklingsarbejde, rådgivning og optimering indenfor materialeteknologi. Materialer spiller en stor rolle i udformningen og funktionen af nye produkter, både rent... materialetyper og valg
 • IN SPE

  Nye design af elektronikkabinetter IPU deltager som partner i Innovationskonsortiet IN SPE, der har til formål at udvikle nye design af elektronikkabinetter som vil øge pålideligheden af elektronikken...
 • Korrosion i svejsninger

  IPU anvender ny målemetode til at finde overflade- og svejsefejl Der er hyppigt fejl i de rustfri mejerirør, som mejerierne modtager fra de forskellige underleverandører. Det kan være alt fra synlige... Korrosion i svejsninger
 • Hygiejniske og antibakterielle overflader

  IPU tilbyder rådgivning, optimering og udviklingsarbejde inden for fagområderne hygiejniske og antibakterielle overflader, herunder rådgivning i forbindelse med materiale- og designvalg. Vi udvikler...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!