Anette Alsted Rasmussen

Jeg udviklingschef og har været ansat i IPU siden 2004. Jeg er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, med fagprofilen: ’Materialer og procesteknik’ og har en ph.d. indenfor elektrokemisk udfældning af metaller. Jeg trives som projektleder på tværfaglige udviklingsprojekter og arbejder eksempelvis med galvanoteknologi, korrosions- og slidbeskyttelse, materialekarakterisering og hygiejniske- og antibakterielleoverflader. Jeg har et bredt netværk blandt specialister på især IPU og DTU som let kan inddrages i vores innovationsprojekter. Henvend dig gerne for en uforpligtende drøftelse af hvordan support fra IPU kan skabe størst værdi for din virksomhed.

  • Anette Alsted Rasmussen linkedin
  • Konstitueret administrerende direktør, CEO
  • Tlf: (+45) 45 25 22 12
  • aar@ipu.dk
  • Bygning: 425