Nikolas Aulin Paldan

I mit arbejde som Specialistingeniør for IPU løser jeg opgaver inden for design og konstruktion af maskiner, produkter og produktionsværktøjer.  

Jeg befinder mig godt i alle projektfaserne, gående fra det første kundemøde, over udarbejdelse af aftale til det indledende konceptuelle arbejde. Alt efter typen af projekt varetager jeg her udover den overordnede projektledelse, modellering af konstruktionen i 3D, dimensionering af komponenter og dele, udarbejdelse af detailtegninger, montage samt test af den færdige konstruktion.

Jeg har mere end 10 års erfaring med at løse termiske og mekaniske problemstillinger ved hjælp af FiniteElementMetoden (FEM) og af specifikke kompetenceområder kan nævnes:

  • Plastisk deformation i massiv og pladeformgivning
  • Induktionopvarmning samt modstandssvejsning

Derudover foretager jeg mekanisk test samt haveriundersøgelser af mekaniske komponenter.

Jeg interesserer mig altid for nye fagområder og specielt koblede mekanisk- og termiske problemstillinger har min interesse.  

Jeg blev i 2003 uddannet civilingeniør fra maskinretningen på DTU og jeg har siden da arbejdet hos IPU.

  • Nikolas Aulin Paldan
  • Specialistingeniør
  • Tlf: (+45) 45 25 46 16
  • nap@ipu.dk
  • Bygning: 425