Vibrationsanalyse – Fejldiagnostisering af udstyr og maskiner

vibrationer

Som led i fejldiagnostisering, skades- og havarianalyse samt optimering af procesudstyr og maskiner, tilbyder IPU at udføre måling og analyse af vibrationer. 

Vibrationsdata indsamles ved at fastgøre en- eller fler-aksede accelerometre til den maskine, udstyr eller komponent der ønskes undersøgt og efterfølgende logge og analyseres data i relation til forskellige driftssituationer. Analyse af data kombineret med IPU's viden og erfaring inden for konstruktion, dimensionering, simulering og materialer udnyttes så til at forklare systemets fysiske respons som følge af belastningssituationen. 

Typisk ønskes det at bestemme en maskine eller et udstyrs respons på en kompliceret belastnings- eller brugssituation set i relation til en opstået skade. Det kan også være i forbindelse med optimering af udstyr med henblik på at nedsætte støj- eller vibrationsniveau med det formål at forbedre holdbarhed, forhindre udmattelse og formindske udstyrets cyklustid. 

Eksempler på typiske anvendelser er: afbalancering af roterende udstyr, slidsituationer i lejer, stivhed af maskinstyr og identificering af ukendte belastninger som følge af forskellige brugssituationer

Se også:

 • Skadesanalyse og -opklaring

  IPU forestår effektiv og hurtig skadesanalyse og -opklaring Vi tror på og arbejder efter devisen: Saml det rigtige team til opgaven og stil de rigtige spørgsmål. For at kunne gøre dette kræves det... skadesopklaring
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Korrosion og korrosionsbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning inden for korrosionsteknologi og korrosionsbeskyttelse. Vi rådgiver vedrørende materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række korrosive miljøer med... korrosion
 • Materiale- og overfladeteknologi

  IPU Teknologiudvikling tilbyder vores samarbejdspartnere rådgivning, udviklingsarbejde og optimering indenfor materiale- og overfladeteknologi. Materialer og overflader spiller en stadigt stigende... materials

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!